Bransch Äldreomsorg – Lägstalönen höjs per den 1 november

Under den senaste avtalsförhandlingen med Kommunal kom vi överens om att höja lägstalönen per den 1 november 2017 och inte i samband med lönerevisionen den 1 mars.

Lägstalönen för medarbetare som har fyllt 19 år och har en sammanlagd anställningstid överstigande tre månader ska uppgå till 17 930 kronor per månad den 1 november 2017.

Vårdföretagarna och Kommunal kom i december 2016 överens om ett i grunden nytt löneavtal. En del av det nya löneavtalet innebar ett förtydligande av hur nyanställda ska lönesättas samt hur lägstalön ska tillämpas. Nyanställda ska lönesättas enligt samma principer som övriga medarbetare. Lägstalönen ska endast användas som ingångslön för medarbetare som saknar relevant utbildning och/eller erfarenhet. Därefter ska lönen öka i takt med att medarbetaren utvecklas i arbetet.

Lön för arbetstagare med fast kontant lön som fyllt 19 år och har en anställningstid om sammantaget tre månader ska som lägst uppgå till 17 930 kronor per månad per den 1 november 2017.

Höjningen av lägstalönen sker alltså åtta månader senare än lönerevision.

Vid frågor vänligen kontakta någon av förhandlarna på Vårdföretagarna.