Avtalsrörelsen – så funkar den

Almega och våra förbund är den arbetsgivarpart som förhandlar i särklass flest kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden. Så här summerar vi avtalsrörelsen – hittills.

Vad har årets avtalsrörelse egentligen handlat om?
Årets avtalsrörelse lider mot sitt slut och Almegas förbund har tecknat merparten av alla sina kollektivavtal för kommande avtalsperiod. Förbunden inom Almega kommer under denna avtalsrörelse teckna 154 kollektivavtal. Det är mer än någon annan arbetsgivarpart i Sverige. Hittills i år har vi gemensamt tecknat 110 kollektivavtal.

Hur ska man sammanfatta årets avtalsrörelse?
Avtalsrörelse inleddes i våras med att industrins parter, fack och arbetsgivare, kom överens om det så kallade märket, slog fast hur lång den kommande avtalsperioden skulle bli och nivån för de kommande årens löneökningar. Årets märke innebär att de avtalade löneökningarna sammantaget kommer uppgå till 6,5 procent för de kommande tre åren. Liksom i alla andra avtalsrörelser som ägt rum har alla parter på arbetsmarknaden uppgiften, i de efterföljande avtalsförhandlingarna, att respektera och hålla det märke som industrin satt, och inte teckna avtal som går utöver det. Det har gällt handeln, besöksnäringen, transportsektorn, byggsektorn. Liksom oss i tjänstesektorn och förbunden inom Almega.

Ganska snabbt efter att industrin var klara med sina förhandlingar i våras blev det tydligt att vissa förbund inom LO drev linjen att det på vissa avtalsområden skulle göras särskilda satsningar, utöver märkets 6,5%, i form av en låglönesatsning. I samtliga förhandlingar som förbunden inom Almega haft med sina fackliga motparter i årets avtalsrörelse har vi tidigt varit mycket tydliga med att vi varit beredda att komma överens om att göra den typen av satsningar på berörda avtalsområden, men självfallet inom ramen för och med respekt för märket.

Almega och våra förbund är den arbetsgivarpart som förhandlar i särklass flest kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden. 102 av de 110 hittills tecknade avtalen har vi förhandlat fram i konstruktiv anda med våra fackliga motparter, helt utan utomstående medlares inblandning. I några fall har förbund inom LO valt att lägga varsel för att antingen pröva möjligheten att få låglönesatsningen ovanpå märket, eller för att man velat driva någon annan avtalsfråga, som handlat om helt andra saker än en låglönesatsning. Inte i ett enda fall, hittills i årets avtalsrörelse, har en enda konflikt brutit ut i form av strejk mot medlemsföretag i förbunden inom Almega. Samtliga 110 hittills färdigförhandlade avtal ligger också inom märket. Och på de områden där facken har yrkat på låglönesatsning har dessa kommit med som en del av våra överenskommelser, men ligger då inom märkets 6,5 procent på tre år.

Vi har 44 kollektivavtal kvar att teckna innan vi kan knyta ihop säcken. Men så här långt har avtalsrörelsen präglats av konstruktiva och lösningsorienterade förhandlingar.

Nyfiken på att veta mer om hur en avtalsrörelse fungerar? Läs mer här!