Vi välkomnar samtal med LO-förbunden om etablerings­anställningar

Idag välkomnar Almega tillsammans med övriga sektorer inom Svenskt Näringsliv LO-förbundens önskan om att förhandla med oss och deras övriga arbetsgivarmotparter om att skapa förutsättningar för etableringsanställningar.

Utmaningen med de höga trösklarna in på den svenska arbetsmarknaden har vuxit när allt fler lågt utbildade flyktinginvandrare kommit till Sverige det senaste decenniet. Idag går det enligt Arbetsförmedlingens statistik över tio arbetssökande utan gymnasiekompetens på varje ledigt enkelt jobb. I takt med att fler och fler flyktinginvandrare som anlänt till Sverige nu får sina uppehållstillstånd och deras anhöriga får möjlighet att komma till Sverige ökar den utmaningen ytterligare. Samtidigt är stora delar av näringslivet, inte minst inom tjänstesektorn, i stort behov av att hitta kompetens att rekrytera. För att ge nyanlända möjlighet att komma in på arbetsmarknaden är det viktigt att finna former som minskar risken, kostnaden och krånglet att anställa personer som saknar formell utbildning eller arbetslivserfarenhet.

LO-förbundens besked är något vi efterfrågat under en längre tid och därför välkomnar. Arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv förordar att sådana samtal påbörjas skyndsamt, och att de också inkluderar tjänstemannafacken. Det viktigt att samtalen om etableringsanställning inte drar ut på tiden, och att förhandlingarna kommer att handla om de frågor som verkligen spelar roll för företagens vilja att anställa, det vill säga att minska kostnaden, risken och krånglet att anställa.