Tjänste­indikatorn Q3 2017 – stark efterfrågan på företagens tjänster

Almegas tjänsteindikator för kvartal 3 pekar på en urstark efterfrågan på företagens tjänster, vilket delvis beror på att världshandeln börjar ta fart på allvar. Trots stort underskott på kompetens ser vissa kunskapsintensiva branscher ut att ha kunnat upprätthålla en hög tillväxt. – En väldigt sannolik förklaring är att företagen har löst det problemet genom att själva importera mer tjänster, säger Lena Hagman, chefekonom på Almega.

Att världshandeln äntligen tar mer fart i år, efter de senaste årens historiskt låga världsmarknadstillväxt, driver upp efterfrågan än mer på olika företagstjänster.

Det innebär också att konkurrensen från utländska producenter av liknande tjänster ökar, vilket i sin tur påverkar företagens möjligheter att höja sina försäljningspriser.
– Nästan en tredjedel av tjänsteföretagen i näringslivet menar att personalbristen bromsar den egna verksamheten, men vi ser ändå att vissa branscher klarar av att upprätthålla en hög tillväxt trots att man har svårt att hitta den kompetens som man behöver, säger Lena Hagman.
– En väldigt sannolik förklaring är att vissa företag har löst det problemet genom att själva importera mer tjänster. På så vis kan man möta en ökad efterfrågan, säger Lena Hagman, chefekonom på Almega.

Tillväxttakten för tjänsteproduktionen under andra kvartalet blev oväntat svag, knappt 2 procent i årstakt, att jämföra med nära 6 procent under första kvartalet.

Lena Hagmans tolkning är att konjunkturen för den privata tjänstesektorn totalt sett fortsätter att ligga på topp under årets tredje kvartal, men risken är att personalbrist i tungt vägande branscher håller tillbaka produktionstillväxten.
– Vi vet sedan tidigare att Sverige är i en strukturell omvandling där tjänsteinnehållet i exporten ökar. Nu ökar såväl efterfrågan som konkurrensen från utlandet samtidigt som de svenska företagen har svårt att hitta kompetens för att möta dessa behov. Då finns givetvis risken att man inte fullt ut kan svara upp mot den ökade efterfrågan och tappar affärer till konkurrenter, säger Lena Hagman.

Läs hela rapporten

Läs sammanfattningen