Regeringens vinsttak är ett slag mot kvalitén inom välfärden

Regeringens överenskommelse med Vänsterpartiet om vinsttak inom skola och omsorg riskerar bli ett hårt slag mot kvalitén inom välfärden. Istället för att fokusera på hur samtliga aktörer, såväl privata som offentliga, kan sporras till att förbättra verksamheten väljer man att lägga krutet på driftsform. Det är ett exempel på ett tandlöst politiskt spel som varken leder till att lösa några problem eller till att stärka den gemensamma välfärden.

Att regeringen nu väljer att gå vidare med förslagen från Välfärdsutredningen om vinstbegränsningar inom välfärden leder till främst två konsekvenser värda att ta på stort allvar. Dels riskerar vinsttaket slå ut åtta av tio företag verksamma inom skola och omsorg. Det innebär att mångfalden av aktörer kraftigt kommer att strypas, vilket leder till att valfriheten inom välfärden i stort sett försvinner. Rätten att ha möjligheten att både kunna välja bland olika bra alternativ och att även välja bort sämre tas därmed ifrån oss.

Dels riskerar regeringens förslag innebära ett dråpslag mot kvalitén inom välfärden. När konkurrensen begränsas och antalet aktörer blir färre kommer även det påverka incitamenten till att höja kvalitén och kundnöjdheten inom verksamheten. I en sektor som i stort sett bara är tillgänglig för offentlig verksamhet, där ingen annan aktör står redo att locka över kunderna med erbjudande om bättre omsorg eller skola, så kommer uppenbarligen det kvalitetshöjande arbetet få en annan prioritering.

Valfrihet och kvalitén inom välfärden är frågor som vi på Almega tycker är för viktiga för att involvera i det politiska maktspelet. Ansvarstagande och långsiktighet måste istället prägla den politiska diskussionen.

Almega och våra förbund kommer därför fortsätta trycka på vår fundamentala åsikt att regeringens förslag om vinsttak går i helt fel riktning. Fokus för den förda politiken måste vara att genomföra förslag som leder till reella förbättringar för oss lever och verkar i Sverige. För att uppnå detta måste regeringen göra en kovändning, dra tillbaka sitt förslag och istället lyfta fram frågan om hur vi kvalitetssäkrar vår framtida välfärd.