Lönebildningsseminarium!

Ni har i dagarna fått en inbjudan till företaget från Almega och Unionen angående partsgemensam lönekonferens.

Anledningen är att Almega Utbildningsföretagen och Unionen har  kommit överens om ett nytt löneavtal. Avtalet  är ett processlöneavtal som tillämpas från lönerevisionen 2018. Avtalet innebär också att den så kallade individgarantin försvinner och ersätts med en mer utvecklad åtgärdsplan.

På lönekonferensen kommer parterna gå igenom den process som parterna är överens om samt få information om de olika verktyg och steg som behövs för att få processen att fungera.

Lönebildningsseminariet vänder sig till företag i som är bundna av tjänstemannaavtalet med Unionen och på de företag där Seko är part.

Om det finns en lokal fackligklubb så är tanken att man går gemensamt. Det går självklart för företag där det  inte har finns en lokal facklig part att delta.

Här hittar ni länkar till inbjudan och löneavtalet.