Fortsatt urstark efterfrågan i tjänstesektorn

Idag släpper Almega Tjänsteindikatorn för kvartal 3, som pekar på en fortsatt urstark efterfrågan i tjänstesektorn. Samtidigt ser vi att tillväxten fortsatt är hämmad inom många tjänstebranscher, på grund av svår kompetensbrist.

Efter att världshandeln återigen tagit mer fart, efter de senaste årens historiskt låga tillväxt, har efterfrågan på olika företagstjänster ökat. Samtidigt ökar den internationella konkurrensen från utländska producenter som erbjuder liknande tjänster, vilket i sin tur påverkar företagens möjligheter att höja sina försäljningspriser. Till det kommer att nästan en tredjedel av de privata tjänsteföretagen pekar på att bristen på kompetens fortsätter bromsa den egna verksamheten. Detta till trots upprätthåller vissa av de kunskapsintensiva branscherna en hög tillväxt, troligtvis genom att de själva importerar mer tjänster.

Som vi från Almega många gånger pekat på är Sverige mitt uppe i en strukturomvandling, där tjänsterna blir en allt större del av den svenska exporten. Nu ser vi att tjänstesektorn både möter en ökad utländsk konkurrens, samtidigt som många företag har otroligt svårt att hitta rätt kompetens till sin verksamhet. Risken är överhängande att tjänsteföretagen inte kommer kunna ta vara på och möta den ökade efterfrågan, och istället gå miste om viktiga affärsmöjligheter. 

Ska våra duktiga svenska tjänsteföretag kunna stå sig i den allt hårdare globala konkurrensen måste kompetensförsörjningen förbättras, samtidigt som tjänsteföretagen behöver villkor som stärker deras internationella konkurrenskraft.

 

Läs mer om Almegas tjänsteindikator här.