Almega kommenterar regeringens besked om vinsttak inom skola och omsorg

Almega kommenterar den överenskommelse om vinsttak som regeringen tillsammans med Vänsterpartiet kommit överens om.

– Förslaget riskerar att  slå ut 8 av 10 välfärdsföretag. Det här kommer bli en enorm påfrestning på kommuner och landsting då väl fungerande skolor, förskolor och äldreboenden tvingas lägga ner. Ett tungt slag mot en välfärd som redan nu brottas med stora utmaningar.  Vilka branscher står näst på tur? Regeringens näringspolitik har nu tappat sin trovärdighet, säger Ulf Lindberg näringspolitisk chef på Almega.

Almega har granskat hur mycket kommunerna och landstingen skulle behöva öka sin kapacitet om hälften av alla privata välfärdsplatser skulle försvinna i ett läge där vi också vet att befolkningen kommer växa, i enlighet med SCB:s prognoser. Rapporten kan du läsa här