Varslet mot personlig assistans drabbar de redan mest utsatta

Under gårdagen varslade fackförbundet Kommunal om strejk mot branschen personlig assistans. Strejkvarslet kommer efter en tid av intensiva avtalsförhandlingar mellan Vårdföretagarna och Kommunal där parterna ännu inte kunnat komma överens om ett nytt löneavtal för den kommande avtalsperioden. Om strejken bryter ut kommer den drabba redan utsatta människor som har ett stort hjälpbehov i sitt vardagsliv.

Förhandlingarna har präglats av den rävsax som regeringen försatt området i, genom att de senaste åren inte höja den statligt beslutade assistansersättningen i nivå med den kollektivavtalade löneutvecklingen. Den situationen medför att företagen, trots sin vilja att kunna öka lönerna i takt med märkets 6,5 procent på tre år, omöjligen kan göra det med mindre än att de blir tvungna att lägga ner verksamheten inom kort. Vår bild är att parterna på båda håll inser att regeringen måste höja ersättningen för att möjliggöra en löneutveckling för personliga assistenter på samma nivå som för övriga på svensk arbetsmarknad.

Redan idag har majoriteten av företagen inom personlig assistans en låg vinstmarginal, vilket gäller särskilt för de medelstora företagen där de flesta går med förlust. Enligt branschen själva konstaterar man att 7 av 10 företag riskerar att gå under inom 2 år, om inte den av regeringen beslutade assistansersättningen höjs. Det finns med andra ord inga vinstbuffertar att plocka från, som det ibland kan låta i debatten.

Samma bild syns när man tittar på kommunernas egna verksamheter inom personlig assistans. Enligt Sveriges Kommuner Landsting går kommunerna back cirka 10 – 12 procent på assistansen årligen, vilket motsvarar 1,2 miljarder varje år. Vilket kommunerna får kompensera genom ta resurser från andra områden inom den kommunala verksamheten.

I ett marknadsdrivet assistansföretag finns inte den möjligheten. Pengarna finns helt enkelt att ta någon annanstans ifrån. En förlust leder istället till att företaget får lägga ner sin verksamhet, vilket kan innebära att assistansberättigade personer förlorar rätten till att välja en bra personlig assistans. Istället blir de utlämnade till den assistans som kommunen kan erbjuda eller till de assistansföretag som kommer kunna finns kvar.

I veckan meddelade regeringen att de, i samarbete med Vänsterpartiet, kommer höja assistansersättningen. Men problemet är att den höjningen är på tok för låg. Tanken är att ersättningen för personlig assistans ska höjas med 4,05 procent under tre år. Vilket är alldeles för lågt, med tanke på att det märke som etablerats på arbetsmarknaden innebär att lönerna ska höjas med 6,5 procent på samma treårsperiod. Ekvationen går helt enkelt inte ihop, vilket innebär att regeringen i praktiken gör det omöjligt för assistansföretagen att överleva.

Det strejkvarsel som Kommunal nu lagt innebär blockad mot all nyanställning och blockad mot all inhyrning av arbetstagare på hela avtalsområdet. Bryter strejken ut kommer den beröra de 237 företag som är verksamma inom branschen och deras 40 000 anställda. Men allra hårdast kommer de 20 000 människor drabbas som har behov av daglig hjälp för att kunna ha ett bra liv. Ett bra och meningsfullt liv som de i dagsläget är berättigade till.

Just nu är regeringen samlad på Harpsund för att förhandla om höstbudgeten. Regeringen har i den fortfarande möjlighet att höja assistansersättningsnivån så att den svarar upp mot märket, och därmed undvika stora konsekvenser för de som annars kommer drabbas både av strejk och en otillräcklig assistansersättningsnivå.

 

Läs mer om avtalsförhandlingarna om personlig assistans på Almegas hemsida.