Stärkta kvalitetskrav i välfärden står i skymundan när vinstjakten fortsätter

Igår skrev Almega tillsammans med Friskolornas riksförbund, Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv i Svenska Dagbladet om regeringens planer på att införa vinsttak för företag inom välfärdssektorn. Planer som går i linje med de förslag som presenterades i regeringens Välfärdsutredning och som innebär att det blir näst intill omöjligt att bedriva en ekonomiskt sund och stabil verksamhet inom välfärdssektorn. Resultatet blir, enligt den oberoende revisionsbyrån PWC, att hela 80 procent av de privata utförarna riskeras slås ut.

Almega har sedan Välfärdsutredningen lämnades över till regeringen försökt bringa klarhet i vilka konsekvenserna blir om förslagen i utredningen skulle realiseras, eftersom utredningen själv aldrig rymde en konsekvensanalys.

Förutom att valfriheten inom välfärden riskeras slås ut när människor förlorar rätten att kunna välja bra utbildning, samt god vård och omsorg. Så kommer konsekvenserna innebära att en enorm utmaning vältras över på Sveriges kommuner och landsting, som kommer behöva ersätta alla de utbildnings- och omsorgsplatser samt den vård som de privata aktörerna tidigare hanterade. Exempelvis krävs att landstingen kan hantera ytterligare 6,2 miljoner läkarbesök och ovanpå det ytterligare 8,8 miljoner besök i andra personalkategorier fram till 2020. I rapporten Välfärdsutmaningen 2020 så har vi tittat på hur stor denna utmaningen kommer vara för respektive län. Vi ställer oss helt enkelt frågan om detta är en utmaning som Sveriges landsting och kommuner står redo att ta sig an.

I gårdagens artikel i Svenska Dagbladet lyfter vi fram att regeringen nu endast väljer att gå vidare med den del i utredningen som rör vinstbegränsningar, men inte delen om stärkta kvalitetskrav för samtliga utförare inom välfärden. Privata såsom offentliga.

Frågan om hur vi stärker kvalitén inom skola, vård och omsorg hamnar helt enkelt i skymundan när fokus istället riktas till att begränsa överskotten inom välfärden. Ägandefrågan blir återigen viktigare än att fokusera på vilken välfärd vi faktiskt får för de gemensamma resurser vi investerar för att få god utbildning till våra barn och bra omsorg till äldre och vårdbehövande.

Vi tycker detta är helt fel fokus. Därför föreslår vi sex konkreta förslag som skulle bidra till att höja kvaliteten inom välfärden. Det handlar om skärpta tillträdeskrav, om bättre kvalitetsmål och kvalitetskrav, om tuffare tillsyn, bättre kvalitetsredovisning, samt om effektiva åtgärder mot betygsinflation och en mer jämlik vård och omsorg.

Regeringen måste höja blicken vad gäller beslutet att genomföra Välfärdsutredningens förslag, eftersom konsekvenserna kommer förändra förutsättningarna för den svenska välfärden i grunden. Blicken måste helt enkelt sträcka sig längre, bortom nästa års valrörelse.