Så drabbar regeringens låga assistansersättning företag

Regeringens ersättning för personlig assistans är för låg, vilken Almega och Vårdföretagarna strider om för att höja. Och den låga ersättningen drabbar både företag och brukare. Ett assistansföretag som drabbas av detta är OP Assistans.

 

Pernilla Hålén startade assistansföretaget OP Assistans för tjugo år sedan i Ockelbo med tre assistansberättigade och sju personliga assistenter. 

”Jag startade företaget för att jag ville göra skillnad. Jag ville hjälpa de personer som har rätt till personlig assistans att leva som andra och vara delaktiga i samhällslivet. Samtidigt som jag ville se till att deras personliga assistenter fick en bra arbetsmiljö och stärka deras roll på arbetsmarknaden”, säger Pernilla.

Den ersättning som OP Assistans och övriga branschföretag får från regeringen ska täcka alla kostnader för den personliga assistansen. Bland annat lön, arbetsgivaravgift, utbildning, handledning, pension och semesterersättning. Idag ligger ersättningen som ska täcka allt detta på 291 kronor. 

”Fram tills för ett par år sedan tyckte jag att jag kunde ge de personliga assistenterna en vettig lön. Men i dagsläget är det inte möjligt. I och med att assistentersättningen inte räknas upp i takt med att regeringen räknar upp schablonen blir det svårt för oss att nå det målet. Ersättningen räcker inte till idag”, säger Pernilla Hålén.

Ersättningen som Pernilla Håléns företag får är inte en ersättning till hennes företag, utan till de assistansberättigade. Så att de ska kunna köpa sin assistans av vem de vill på marknaden. När den assistansberättigade sedan köper assistansen betalas köpet med det timbelopp som regeringen satt.

”För att få det beloppet krävs det att en personlig assistent arbetar i 60 minuter och får lön för detsamma. Då kan man förstå att 291 kronor inte räcker så långt”, säger Pernilla Hålén.