Lyssna och förstå är receptet för Almedalsveckan

Välkommen till Almedalsveckan Marcus Kristiansson, Head of Global Operational Excellence för ISS Facility Services och ordförande i Almega. I år deltar du i Almedalsveckan för Almegas räkning för första gången. Vad ska du göra här?

– Jag ska möta många människor och lyssna på Almegas och många andras arrangemang. Jag vill höra andras argument och få en känsla för andras positioner i våra frågor, för att kunna förstå hur vi på Almega tillsammans med andra ska kunna få till förändringar i de för tjänstesektorn viktiga frågorna, på kort och lång sikt.

Vad har du för förväntningar för egen del?

– Vill man få till förändring är det nödvändigt att ha öppna sinnen. Jag ska ta tillvara Almedalsveckans unika möjlighet till många möten på kort tid, både i organiserad form och genom spontana möten.

Vad har du för förväntningar på Almedalsveckan för Almegas del?

– Vi lever i en oerhört intressant tid i form av stora teknikskiften, digitalisering och robotisering som skrämmer många. Det finns en risk att då falla in i en protektionistisk agenda och fokusera mer på hoten mot det som finns än på att ta tag i möjligheterna som erbjuds. Men det är ett unikt tillfälle för att skapa god utveckling och tillväxt för en lång tid framöver, något som Almega ska verka för.

– Det finns många krafter som genom terror och hot driver på en rädsla för att ha den typ av öppna dialoger som är unikt för Sverige och som tydliggörs av Almedalsveckan. Almega som en stor organisation är skyldig att vara med och slå vakt om den öppenheten genom att medverka i dialogen.