Följ Almega och förbundens aktiviteter i Almedalen

Almega och Almegas förbund finns på plats i Almedalen. Idag börjar vi med Morgontankar med Milad Mohammedi och kvällen avslutas med It-&Telekomföretagens mingel. Seminarierna sänts på Facebook.


Tisdagen den 4 juli


07.30 – 08.15
Morgontankar

Börja dagen med att tanka både mental och fysisk energi i Almegas trädgård. En intressant och aktuell person kåserar om ett angeläget ämne. Ett tankeväckande, roligt eller kanske irriterande medskick inför dagens händelser. Om allt från hur olikheter berikar oss till det fria ordets betydelse i ett demokratiskt samhälle.

Dagens kåsör: Milad Mohammedi

08.30 – 9.45STD 
Sverige skriker efter ingenjörer – vad kan högskolan göra?

Det svenska samhället skriker efter ingenjörer. Kompetensbristen är det främsta hindret för företagens tillväxt och hämmar företagens utveckling och skapandet av nya jobb. Vi måste kunna möta den stora efterfrågan på ingenjörer. Vad kan högskolan göra?

Medverkande: Sigbritt Karlsson (rektor KTH), Stefan Bengtsson (rektor Chalmers), Åsa Bergman (vd Sweco Sverige), Jonny Stridh (vd Pöyry), Lotta Werner Flyborg (Affärsområdeschef Projektengagemang), Betty Malmberg (riksdagsledamot, Moderaterna), Magnus Höij (vd Svenska Teknik&Designföretagen) och Anders Persson (näringspolitisk chef Svenska Teknik&Designföretagen)

11.00 – 11.45
Bemanningsföretagen – Strategisk kompetensförsörjning inom den offentliga marknaden

Kommuner och landsting kämpar med att attrahera och behålla motiverade och kompetenta medarbetare. Samtidigt finns det experter på kompetensförsörjning som sällan anlitas av offentlig sektor. Hur kan arbetet med kompetensförsörjning utvecklas och varför är inte experterna med i arbetet?

Några av de medverkande: Helen Curry, VD Encia hälsomottagningar, Peter Carpelan (M), Forsknings- och personallandstingsråd SLL, Agneta Jöhnk, chef avd. arbetsgivarpolitik SKL

12.00 – 12.45
It´s a Wrap

Tre profiler i Almegas Nyhetspanel samtalar, över en lunchwrap, om och kommenterar vad som hänt i Visby det senaste dygnet. Hur var gårdagens politiska tal? Vad pratar alla om? Vem trendar Almedalen? Vem borde synas mer? Och finns det någon fråga vi helt glömt bort?

Dagens panel: Ursula Berge, Staffan Dopping och Håkan Tenelius

13.00 – 14.15
Almega – Vårt nya näringsliv: Vår välfärd behöver vinstdrivande företag.

Hur beroende är välfärden av de vinstdrivande företagen? Skulle det ens vara möjligt att avstå privat kapital och samtidigt klara av de nödvändiga investeringarna i välfärden?

2016 var bristen på arbetskraft störst inom vård, skola och omsorg och behovet av arbetskraft kommer, av allt att döma, att öka kraftigt inom de närmaste åren. Kommuner och landsting kommer behöva rekrytera mer personal än någonsin tidigare. Samtidigt kommer befolkningen att öka. Så ser läget ut enligt en färsk rapport från Almega.

Hur kommer det här påverka välfärden i Sverige och hur mycket högre blir kraven på kommuner och landstings välfärdsutbud om Reepalus utredning skulle bli verklighet?

Medverkande: Anna Karin Hatt (vd Almega), Ulf Lindberg (Näringspolitisk chef Almega), Annika Wallenskog (Chefekonom SKL), Lars Stjernkvist, (Kommunalråd Norrköping S), Helen Odenljung, Kommunalråd Göteborg och vice partiordf L), Alexander Wennergren Helm, VD Aleris med flera.

Moderator: Cecilia Garme, journalist och statsvetare

14.30 – 15.15
Almega & Riksbanken – Penningpolitikens framtid

På seminariet diskuteras det räntebesked som Riksbanken presenterat på morgonen. Förklaringar ges till vad som ligger bakom räntebeskedet samt synen på den fortsatta penningpolitiken.

Medverkande: Henry Ohlsson (vice riksbankschef), Lena Hagman (Chefekonom Almega), Mats Kinnwall (Industriarbetsgivarna).

Efterföljande presskonferens.

17.00 – 19.00
IT&Telekomföretagens Mingel