Fixa jobb och skola, skippa integrationssnacket

Tisdagen i Almegas tält inleddes i ösregn av Milad Muhammadis morgontankar kring vikten av att vara medmänniska och att kämpa för mänskliga rättigheter, och avslutades i solsken med ett seminarium om morgonens besked om oförändrad reporänta i samarbete med Riksbanken. Milad Muhammadi pratade med oss om ordens vikt och om att näringslivet måste ta ett ansvar genom att satsa på människor.

Milad Muhammadi berättade medryckande om hur hans psykiska hälsa under uppväxten påverkats av att ha högutbildade föräldrar som känt sig misslyckade för att de inte lyckades få jobb som motsvarade deras utbildningar.

”Klyftorna tar inte sommarlov”

Idag analyserade Håkan Tenelius, Staffan Dopping och Ursula Berge gårdagens partiledartal och samtalade med Ingrid Hedenvind Brask om Jan Björklunds insats under gårdagen. Staffan Dopping tyckte det var ett lyckat grepp att Björklund tog upp kontrasten mellan hans egen trygga uppväxt och alla de som växer upp idag men inte har samma möjligheter. Pluspoäng för att Björklund är bra på one-liners. Habilt men förutsägbart var Ursula Berges bedömning.

Panelen gick också igenom dygnets snackisar; vädret och klyftorna på arbetsmarknaden surrade i luften. Närmaste dygnet borde vi prata mer om fake news, om att värnplikten återinfördes 1 juli och om regeringsfrågan efter valet. Håkan Tenelius spekulerade över om Annie Lööf kommer att prata om att det behöver bli lättare för småföretagare att anställa i sitt tal ikväll.

Inte bara tjocka plånböcker får välja

Klarar vi sjukvården utan de privata alternativen var ämnet för dagen hemma hos Almega i Almedalen vid ett mer än fullsatt seminarium under ledning av Cecilia Garme. Ulf Lindberg presenterade Välfärdsutmaningen som visar hur många inom vården som skulle påverkas om Reepalu-utredningens förslag går igenom.

Helen Odenljung slog fast att Göteborg inte skulle klara ett övertagande av den privatdrivna välfärden och menade att politiken måste ta ansvar för debatten. Efter lite skojfriskt käbbel erkände Lars Stjernkvist att han applåderat två gånger under Björklunds tal i går, när det gällde segregationen och vikten av att minska skillnaderna.

Sverige är unikt i det att inte bara de som har tjock plånbok har möjlighet att välja vård, skola och omsorg påminde oss Mikaela Valtersson om.

Diskussionen borde handla om hur vi skapar likvärdiga villkor för patienter och brukare, barn, unga och gamla. Alexander Wennergren Helm berättade om ett exempel från Ängelholm där personalen inte ville gå över till kommunen. Varje dag vi diskuterar vinstbegränsningar är en förlorad dag, sammanfattade Anna-Karin Hatt.

Medverkande: Anna Karin Hatt (vd Almega), Ulf Lindberg (Näringspolitisk chef Almega), Annika Wallenskog (Chefekonom SKL), Lars Stjernkvist, (Kommunalråd Norrköping S), Helen Odenljung, Kommunalråd Göteborg och vice partiordf  L), Alexander Wennergren Helm, VD Aleris, Mikaela Valtersson (vice vd Kunskapsskolan) med flera.

Tjänsteföretagen är mer konkurrensutsatta

Tillsammans med Riksbanken ordnade Almega ett seminarium om penningpolitikens framtid under ledning av David Wästberg. I anslutning till morgonens besked om oförändrad reporänta vill Henry Ohlsson se åtgärder på bostadsmarknaden, hushållen klarar inte ekonomin om räntorna stiger.

Lena Hagman uppmanade Riksbanken att lära sig att ta hänsyn till strukturella förändringar i penningpolitiken, bland annat att vi konsumerar mer tjänster. Lena Hagman och Mats Kinnwall var ense om att tjänsteföretagen blivit mycket mer utsatta för utländsk konkurrens vilket har kortslutit sambandet mellan löneutvecklingen och arbetsmarknadens situation.

Medverkande: Henry Ohlsson (vice riksbankschef), Lena Hagman (chefekonom Almega), Mats Kinnwall (chefekonom, Industriarbetsgivarna).

Alla Almegas och Almegaförbundens seminarier finns inspelade och kan ses i sin helhet.

Milad Muhammadi.jpg

Almegas trädgård i solsken.jpg