Allvarsamma morgontankar

Från Morgontankar via It’s a wrap till den dolda protektionism som drabbar tjänstehandeln. Det var Almegas almedalsmåndag. Kerstin Brunnberg inledde allvarsamt med Morgontankar om det akuta hotet mot tryck- och yttrandefriheten. Det har blivit farligt för journalister, konstaterade hon. Människor har börjat anpassa sig till hot och terroraktioner, och vågar inte fullt ut använda sig av den tryck- och yttrandefrihet vi har i Sverige.

Vi måste hjälpas åt att slå vakt om journalistiken för medborgarnas skull, uppmanade Kerstin Brunnberg. Medborgare, politiker och journalister har alla ansvar för att skydda demokratin.

En 3:a till Sjöstedt

Almegas tält och trädgård på Hästgatan 10 fylldes till bristningsgränsen vid lunchtid när Staffan Dopping, Sakine Madon och Ursula Berge recenserade det senaste almedalsdygnet. De pratade med Cecilia Garme om nazisterna som får för mycket reklam just nu, om Jonas Sjöstedt som slaviskt följde manus i gårdagens tal och om Stefan Löfven som inte deltar under årets Almedalsvecka. I stället konkurrerar han med partiledartalen i Almedalen med sina tal på olika orter i landet. Sakine Madon kom ut som yttrandefrihetsextremist och Staffan Dopping gav Sjöstedt en 3:a av 5 möjliga för talet.

Medarbetarna har stort förtroende för cheferna

Men medarbetarna då, vem tänker på dem? Det hade Almega funderat mycket över under våren och därför tagit hjälp av Novus att göra en undersökning om hur viktiga turordningsreglerna är, var tryggheten i jobbet ligger och hur stort förtroendet för facket är.

Något som stack ut var att undersökningen bekräftade att medarbetarna har ett otroligt stort förtroende för sin närmaste chef. Anna-Karin Hatt reflekterade över hur vi som parter tillsammans kan ta tillvara den kunskapen i kollektivavtalen. Hur kan vi i organisationerna adressera frågeställningarna och hur kan vi coacha våra respektive medlemmar så att de kan lösa många frågor lokalt.

Även om panelisterna hade olika ingångar i hur de vill ta vara på det som undersökningen visar fanns en stor enighet om behovet att hitta lösningar på de utmaningar som nutidens och framtidens arbetsliv ger. Det förtroende som parterna i tjänstemannaavtalen byggde upp för varandra under flexpensionsförhandlingarna är en bra förutsättning.

I panelen: Anna-Karin Hatt, vd Almega, Torbjörn Sjöström, vd Novus, Martin Linder, förbundsordförande Unionen, Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer och Annika Elias, förbundsordförande Ledarna.

Kollektivavtalet som upphandlingsinstrument

Lagen om offentlig upphandling har genomgått stora förändringar och ställer krav på lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal eller lag. Vilka konkreta effekter kan det få för den svenska modellen?

– Kollektivavtal skrivs inte för upphandlingssituationen, dom skrivs av helt andra anledningar. Dom skrivs under tidspress, ibland under ledning av medlare som måste hitta en uppgörelse mot alla odds, säger Stefan Koskinen som ser stora risker med att myndigheter ska börja använda avtalen i helt andra syften än de är gjorda för. Kollektivavtalen ägs av parterna som tecknar dem och tolkas enligt svensk tradition av parterna, ibland med hjälp av Arbetsdomstolen.

I panelen: Roger Himmelsköld, upphandlingschef Uppsala Universitet, Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen, Stefan Holm, näringspolitisk expert Almega och Lars Strömberg, styrelseledamot Småföretagarna.

Dold protektionism drabbar tjänster över gränser

Fredrik Erixon från ECIPE i Bryssel beskriver hur protektionismen påverkar världshandeln. Vi har färre monopol och fler sektorer som är öppna för konkurrens men processen att öppna marknader tog stopp i slutet av 90-talet. Idag försöker vi reglera marknaden ekonomiskt på samma sätt som på 50-talet. Regeringar inför allt mer otydliga regleringar och det påverkar innovationstakten negativt, eftersom det är omöjligt att veta om stora investeringar i nya produkter kommer att bära frukt.

Medlemsföretagen Semcon och Tata Consultancy Services beskrev sina erfarenheter av den globala konkurrensen.

Maria Ferm (MP) och Martin Ådahl (C) fick avslutningsvis ge svar på frågan – Är sociala rättigheter och fri rörlighet varandras motsatser?

Alla Almegas och Almegaförbundens seminarier finns inspelade och kan ses i sin helhet

Its a wrap måndag.jpegpublik.jpgmedarbetarna.jpg