Nytt kollektivavtal avseende Terminalarbete

Almega Tjänsteföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet, Transport, har träffat ett nytt kollektivavtal avseende Terminalarbete för perioden 2017-05-01 — 2020-04-30.

Överenskommelsen återfinns här.

Avtalet innebär i korthet följande:

• Treårsavtal med höjningar av löner, tariffer och övriga ersättningar med:

2,2 procent 1 maj 2017
2,0 procent 1 maj 2018      
2,3 procent 1 maj 2019      

• Inga villkorsändringar i avtalet i övrigt

Har du frågor som rör avtalet är du alltid välkommen att kontakta oss.