Nytt avtal för Ridhus­företag

Almega Tjänsteföretagen och Kommunal träffade den 26 juni 2017 ett nytt avtal för hästskötare, ridinstruktörer och ridlärare vid Ridhusföretag för perioden 1 juli 2017 – 31 maj 2020 (35 månader)

Utgående löner och tarifferna i avtalet höjs för heltidsanställd personal enligt följande:

1 juli 2017     533:-/mån
1 juli 2018     496:-/mån
1 juli 2019     531:-/mån

För anställda som fyllt 16 respektive 17 år höjs lönerna med 50 % av ovan belopp

För deltidsanställd personal höjs lönerna i förhållande till sysselsättningsgraden.

Övriga tillägg inklusive semesterlönegarantin höjs enligt följande:

1 juli 2017     2,2 %
1 juli 2018     2,0 %
1 juli 2019     2,1 %

Lönetariffer mm finner du här nedan

Avtalets § 4, mom. 1 st. 3 har utgått och ersatts av

”För tillägg på obekväm arbetstid hänvisas till Lönebilagan”

Lönebilaga för perioden 1 juli 2017 – 31 maj 2020

 

20170701
20180630

20180701
20190630

20190701
20200531

a) som fyllt 16 år      16 583:-  16 831:-   17 096:-
b) som fyllt 17 år  17 764:-   18 012:-  18 277:-
c) som fyllt 18 år     21 214:-  21 710:- 22 241:-
d) med 3 års yrkesvana   23 222:-  23 718:- 24 249:-
e) med 5 års yrkesvana 23 708:-  24 204:-  24 735:-
f) Övrig personal 22 103:- 22 599:- 23 130:-

Yrkesvana kan intjänas först efter fyllda 18 år.

 

Tillägg för arbete på
obekväm arbetstid

41:-             42:-           43:-       

 OB-ersättning utgår för den ordinarie arbetstid som infaller:

måndag-fredag 17.30-06.00

lördagar efter klockan 12.00

söndagar, helgdagsaftnar, helgdagar

OBS ! OB-ersättning och övertidsersättning kan ej utgå samtidigt

 

20170701    
20180630

20180701   
20190630

20190701
20200531

Tillägg för arbetsledande funktion 979:-  999:-   1 020:-

 

Tillägget avser ansvar och/eller arbetsledande funktion för skötsel av ridskolehästar, anläggning och utrustning, rekrytering och utbildning av ridskolehästarna samt för utbildning av ridskolans elever i hästkunskap och ridning

Kompetenstillägg      
Diplomerad hästskötare 114:- 117:- 119:-
Diplomerad bitr ridinstruktör (SRL 1) 229:- 233:- 238:-
Diplomerad ridinstruktör (SRL 2) 379:- 387:- 395:-
Diplomerad ridlärare (SRL 3) 631:- 643:- 657:-
Instruktörstillägg per 60-minuters ridlektion 20170701
20180630
20180701
20190630
20190701
20200531
Ridlärare/ridinstruktör,
ej genomgått yrkesprov  
12:- 13:- 13:-
Ridlärare (SRL 1) diplomerad bitr ridinstruktör 14:- 15:- 15:-
Ridlärare (SRL 2)
diplomerad ridinstruktör  
14:- 15:- 15:-
Ridlärare (SRL 3)
diplomerad ridlärare
17:- 18:- 18:-

För arbetstagare som fyllt 18 år ska semesterlönen (garantibeloppet), för en heltidsanställd/dag lägst utgå enligt följande:

Från och med semester som börjar 20170401 20180401 20190401
  1 268:- 1 293:- 1 320:

För anställda med lägre sysselsättningsgrad ska beloppen proportioneras i förhållande till sysselsättningsgraden.

För ytterligare information kontakta oss