Mina tips för Almedalen

Eftersom jag har en stor bredd på mina bevakningsområden är Almedalen också en perfekt plats att förkovra sig och diskutera aktuella frågor med experter inom allsköns områden. Helst skulle jag vilja klona mig men jag har försökt göra ett urval av spännande seminarier som jag hittat.

Först och främst ordnar Almega seminariet Tjänster över gränser drabbas av dold protektionism där vi får höra företag som Semcon och Tata berätta om vad tillgången till rätt kompetens betyder för dem i den globala konkurrensen och politikerna Maria Ferm (MP) och Martin Ådahl (C) diskuterar om sociala rättigheter och fri rörlighet är varandras motsatser. Den 3 juli kl. 15.30 på Hästgatan 10. Naturligtvis har vi också ett intressant program i övrigt.

För arbetsmarknadsfrågor kan jag rekommendera Globala talanger – vilse i myndigheternas labyrint den 2 juli kl. 15.00 på Västsvenska Arenan. Staden Göteborg är på tårna för att locka till sig den globala kompetensen så jag hoppas att få höra en del goda idéer om hur myndigheter och näringsliv kan samordna sig. På tema samordning vill jag också rekommendera För många kockar i den arbetsmarknadspolitiska soppan på Clarion Hotel Wisby den 3 juli kl. 12:45 där man diskuterar samordningsproblemen som under 2016 kostade samhället nästan 37 MdSEK.

Öresundshuset brukar alltid ha seminarier av hög klass och för frågor om integration tänkte jag besöka seminariet Går det att korta nyanländas väg till arbetsmarknaden den 4 juli kl. 16.15  men även Swedavias seminarium Nya mötesplatser öppnar upp svensk arbetsmarknad om projektet Entry Hub i samarbete med Vinnova och Tillväxtverket den 3 juli kl. 10 i Clarion Hotel Wisby låter mycket intressant.

För exportfrämjande vill jag inte missa seminariet Handel och export i en omvänd värld den 3 juli kl. 14 på Industriområdet med bl. a. professor Hans-Werner Sinn som är en ikon i Tyskland men även Nyckeln till framgång – har vi den kvar den 5 juli kl. 13.30 på Strand hotel som samlar flera viktiga aktörer inom exportfrämjadet i Sverige kan vara värt ett besök

Det rör på sig i politiken i Europa. För det aktuella läget inom EU är åtminstone ett besök i Europahuset i Almedalen nödvändigt. De har ett bra program från morgon till kväll hela veckan men två high lights är utsikter för det tyska valet den 4 juli kl. 10 och vad händer efter Brexit den 5 juli kl. 13. Där finns tillfälle att lyssna på och tala med våra EU-parlamentariker.

Och för delningsekonomi och nya digitaliserade affärsmodeller så skulle jag besöka PwC som analyserar frågan beskattning i den digitaliserad värld den 5 juli kl. 9.00  alternativt se hur betalningsviljan förändrats genom delningsekonomin i Är dela det nya äga den 5 juli kl. 9.00 Krontallsgränd 4.

Men däremellan är alla spontana möten behållningen av Almedalsveckan. Hoppas vi ses i vimlet!