Avtalet innehåller bl.a. följande:

Den 16 juni 2017 tecknade Medieföretagen nytt avtal med Svenska Journalistförbundet om löner och allmänna anställningsvillkor för avtalsområde Etermedier för tiden 1 april 2017 – 31 mars 2020. Nedan följer en kortfattad information om förändringarna i avtalet. Mer omfattande information om flex och ändringar i allmänna villkor skickas under nästa vecka.

Avtalet innehåller bl.a. följande:

 • Avtalsperiod 36 månader med ett totalt avtalsvärde på 6,5%
 • Flexpension införs på avtalsområdet
 • Lönerna höjs med 6,1 % och avsättning till Flexpension i Tjänsteföretag sker med 0,4 % under perioden, i likhet med era tjänstemannaavtal
 • Lönerevision sker enligt följande: 1 april 2017: 2,0 %, 1 april 2018: 1,8% och 1 april 2019: 2,3%
 • Lägstlönerna höjs som utgående lön
 • Övriga ersättningar i avtalet höjs med avtalets värde på sammanlagt 6,5 % under avtalsperioden
 • Avsättning till Flexpension sker med 0,2 % den 1 november 2017 och med ytterligare 0,2 % den 1 maj 2018. 2019 sker ingen ytterligare avsättning utöver de 0,4 % som avsatts tidigare år.
 • Omfattande förändringar sker i avtalets regler om anställning och uppsägning. Dessa förändringar träder i kraft den 1 juli 2017. Ytterligare information om dessa förändringar skickas nästa vecka.
 • Ny förhandlingsordning från den 1 juli 2017.

  Överenskommelsen i sin helhet inklusive bilagor.