Avtal klart med Seko för bransch Kommunikation

Almega Kommunikationsföretagen har idag träffat ett nytt kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor med Seko för bransch Kommunikation. Avtalet är på 36 månader och håller sig inom ramen för det märke som etablerats i årets avtalsrörelse.

Almega Kommunikationsföretagen har idag träffat ett nytt kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor med Seko för bransch Kommunikation. Avtalet är på 36 månader och håller sig inom ramen för det märke som etablerats i årets avtalsrörelse.

Kostnadsökningen för avtalet ligger inom ramen för det märke som etablerats i årets avtalsrörelse. Lönerna höjs totalt med 6,1 procent under avtalsperioden. Utöver ökade löner införs även en extra pensionsavsättning inom ramen för Flexpension i Tjänsteföretag. Avsättningen är 0,4 procent under avtalsperioden.

Avtalet innehåller även en så kallad låglönesatsning som finansieras med genom utökade möjligheter för arbetsgivaren att förlägga mer- och övertid.

-Jag är väldigt nöjd med att vi efter väldigt konstruktiva förhandlingar med vår motpart kunnat träffa ett avtal inom ramen för märket och som innehåller förbättrade regler för mer- och övertid vilket kommer göra det lättare för företagen att planera sin verksamhet, säger Pierre Sandberg, avtalsansvarig för bransch Kommunikation inom Almega.

Bransch Kommunikation omfattar bland annat företag inom postverksamhet, transporter och vissa verksamheter vid terminaler.

Mer information:

Almegas pressjour
tfn: 08-551 140 65