Almegas Tjänsteindikator: 27 000 jobb skulle kunna omedelbart tillsättas i den privata tjänstesektorn

27 000 jobb skulle kunna tillsättas omedelbart i privat tjänstesektor om den eftersökta kompetensen vore tillgänglig. Det framgår av Almegas Tjänsteindikator för andra kvartalet.
– Efterfrågan på företagstjänster ökar både från stora inhemska sektorer samt från exportmarknaden. Då ökar också efterfrågan på utbildad personal, säger Lena Hagman, chefekonom hos Almega.

 

Almega har i tidigare konjunkturrapporter visat att framförallt företagstjänster ökat sin andel av Sveriges export. Hela 54 procent av Sveriges exporterade förädlingsvärde utgörs av tjänster.

Den ännu starka tillväxten inom en rad tjänstebranscher speglar nu både en fortsatt stark inhemsk efterfrågan och även ökad efterfrågan från exportmarknader. Världshandeln bedöms öka snabbare i år, efter fem år av historiskt låg tillväxttakt.

-Det förefaller finnas ett uppdämt behov av modernare teknik och innovationer, vilket gynnar ett land som Sverige med stor exportsektor med ett stort tjänsteinnehåll, säger Lena Hagman.

Resursutnyttjandet ligger i dag på toppnivå, vilket främst beror på personalbrist.

Hela 35 procent av tjänsteföretagen angav i början på andra kvartalet att brist på personal är den främsta faktorn som håller tillbaka verksamheten. Det är till och med en högre siffra än under högkonjunkturen innan finanskrisen. Då svarade 33 procent av tjänsteföretagen att det främst var personalbrist som höll tillbaka verksamheten.

-Det höga resursutnyttjandet är en konsekvens av att man inte lyckas knyta till sig nya resurser, alltså personal. Man behöver, vill och försöker anställa, men det saknas arbetssökande med rätt kompetens. Det bromsar i dagsläget tjänsteföretagen, säger Lena Hagman.

Inom privat tjänstesektor var antalet vakanser 27 000 (av totalt 34 000 inom näringslivet) under första kvartalet, vilket är en ökning med 20 procent på bara ett års tid.

-Efterfrågan är urstark och det ökar behovet av personal. Nu rör det sig inte längre om enstaka nyckelpersoner och spetstalanger, utan tusentals högkvalificerade anställda som företagen helt enkelt inte kan hitta på arbetsmarknaden, säger Lena Hagman.

Läs Tjänsteindikatorn Q2 2017

För mer information

Almegas pressjour
08-551 140 65