Almega positiva till förslag om utökat rut-avdrag

​Almega välkomnar allianspartiernas besked om att utveckla rut-avdraget och höja takbeloppet för avdraget. Almega har tidigare föreslagit en snarlik förbättring. När Almega tillsammans med SPF Seniorerna undersökte intresset för ett sådant avdrag svarade 8 av 10 medlemmar hos SPF att man stället sig positiva till det.

Almega välkomnar allianspartiernas besked om att utveckla rut-avdraget och höja takbeloppet för avdraget.

Almega har tidigare föreslagit en snarlik förbättring.
När Almega tillsammans med SPF Seniorerna undersökte intresset för ett sådant avdrag 
svarade 8 av 10 medlemmar hos SPF att man stället sig positiva till det.
– Förslaget påminner mycket om Almegas Hem-avdrag och en sådan förändring vet vi är väldigt efterfrågad av bland annat äldre. Det är ett mycket positivt förslag som tydligt skulle stärka företagens möjligheter att anställa fler, säger Anna-Karin Hatt, vd på Almega.

Almegas bedömning är att det egna förslaget till Hem-avdrag skulle innebära en kraftig ökning av antalet anställda.
– Med den modell vi föreslagit så handlar det om en dubblering och då ska man tänka på att det i stor grad handlar om jobb som inte kräver någon omfattande utbildning. Att utveckla och förbättra rut-avdraget öppnar snabbt nya dörrar för så väl företag som arbetssökande och det är så klart väldigt positivt, säger Anna-Karin Hatt.