Strejkfaran inte över – förhandlingarna på Järnvägsinfrastrukturområdet fortsätter

Härom dagen skrev Seko:s nyvalde ordförande Valle Karlsson och förbundets nye förhandlingschef Mats Ekeklint en debattartikel i Aftonbladet om de pågående förhandlingarna mellan Almega Tjänsteförbunden och Seko, och idag svarar jag på den i en debattartikel i Aftonbladet. Att vi i veckan kom överens med Seko på Spårtrafikområdet i veckan är mycket bra, men strejkhoten från Seko mot Almega Tjänsteförbunden är tyvärr långt ifrån över. Fortfarande ligger ett omfattande strejkvarsel från Seko mot område Järnvägsinfrastruktur, som om vi inte kommer överens innan dess kan bryta ut från och med onsdag nästa vecka. Med veckans överenskommelse i färskt minne förutsätter jag att Seko är beredda att förhandla färdigt också detta avtal på samma konstruktiva sätt som på spårtrafikområdet. Annars hotar en omfattande strejk, som skulle kunna få stora konsekvenser för såväl person- som godstrafik på spåren.

Jag har förståelse för att det i avtalsrörelser ibland kan bli hårda ordväxlingar och upprörda känslor. Det vi förhandlar om berör ju många medarbetare och deras villkor. Samtidigt som det vi förhandlar är oerhört avgörande för våra medlemsföretag. Det vi kommer fram till i kollektivavtalsförhandlingarna ska betalas av dem, och sätter ramar för deras verksamhet. Dessutom påverkar lönebildningen Sveriges ekonomi och framtida konkurrenskraft. Vi förhandlar helt enkelt om mycket viktiga frågor, och det är mycket som står på spel. Med det följer ett stort, gemensamt ansvar. Därför behöver vi, både i förhandlingsrummen och offentligt, anstränga oss så långt vi kan för att inte fastna i anklagelser och beskyllningar, utan istället fokusera på det konflikterna handlar om i sak och försöka hitta konstruktiva lösningar på dem.

Därför är vi inom Almega Tjänsteförbunden väldigt nöjda med att vi och Seko igår kom överens om ett nytt kollektivavtal för Spårtrafikbranschen och deras medarbetare, efter långa men på upploppet också mycket konstruktiva förhandlingar. Tack vare det får Spårtrafikföretagen nu tre års värdefull arbetsfred, samtidigt som vi löst flera frågor som parterna diskuterat under lång tid.

Men strejkfaran är långt ifrån över med det. Fortfarande ligger ett omfattande strejkvarsel mot avtalsområdet Järnvägsinfrastruktur, som kan bryta ut nästa vecka och som skulle kunna få stora konsekvenser på både person- och godstågtrafiken. Konfliktfrågan i förhandlingarna på det här avtalsområdet är att Seko i förhandlingarna i praktiken krävt att få vetorätt mot in- och uthyrning på avtalsområdet, vilket i praktiken skulle ge dem ett veto mot vissa företags möjligheter att över huvud taget bedriva verksamhet på avtalsområdet. Det är naturligtvis ett alldeles orimligt krav, som vi från Almega Tjänsteförbunden aldrig kan acceptera. Däremot har vi tydligt signalerat att vi är beredda att diskutera villkoren för in- och uthyrning på avtalsområdet, om det är det Seko vill. Det gäller alltjämt.

Med det sagt, och med gårdagens överenskommelse på Spårtrafikens område i färskt minne, utgår jag från att Seko nu är inriktade på att förhandla också Järnvägsinfrastrukturavtalet på samma kloka och konstruktiva sätt som ledde fram till en lösning inom Spårtrafiken. Från Almega Tjänsteförbundens sida är vi beredda att förhandla om mycket, men också detta avtal måste respektera märkets 6,5% på tre år.

Att i konstruktiv anda förhandla och teckna kollektivavtal är vardag och kärnuppdrag för oss i förbunden inom Almega, med våra totalt 160 kollektivavtal. Redan nu har vi i årets avtalsrörelse tecknat 36 nya kollektivavtal med fackförbund på både tjänstemanna- och arbetarsidan som t.ex.  Unionen, IF Metall, Livs, GS, Sveriges ingenjörer, Handels, Pappers, HRF, Byggnads, Fastighets och Seko. Det är fler än någon annan arbetsgivarorganisation gjort. 33 av dessa nya kollektivavtal har vi tecknat helt utan konflikt. Samtliga 36 ligger inom märket. Och fler kommer följa eftersom de flesta av våra avtal omförhandlas i år. Vi vill fortsätta komma överens med våra fackliga motparter i konstruktiv anda, utan onödiga konflikter. Om också facken har den utgångspunkten kommer vi kunna lösa de återstående avtalsförhandlingarna och de nu aktuella konflikterna, utan att kostsamma och skadliga strejker behöver bryta ut.


Vill du kan du följa med i senaste nytt i avtalsrörelsen här.