Stor risk för strejk från Fastighets på måndag

Idag rapporterar Ekot att det är stor risk för att en strejk bryter ut på måndag eftersom fackförbundet Fastighets hotar med att gå ut i strejk för att tvinga till sig mer än industrimärkets 6,5%. Att vi från Almegas sida skulle gå med på det och spräcka industrimärket är uteslutet. Däremot är Almega, som vi sagt tydligt till både Fastighets och i medlingen, beredda att acceptera en låglönesatsning, bara den ryms inom märket.

Det höjer tyvärr tröskeln in på arbetsmarknaden, vilket är olyckligt med tanke på att vi skulle behöva sänka den istället för att kunna hantera intregrationsutmaningen och höjda trösklar in på arbetsmarknaden är därför något som vi på arbetsgivarsidan normalt inte vill se. Men icke desto mindre har vi sagt att vi i den här förhandlingen är beredda att acceptera en låglönesatsning, om den ryms inom 6,5%. En låglönesatsning inom ramen för märkets 6,5% – precis som man tidigare i denna avtalsrörelse enats om i industrin, i handeln och besöksnäringen – är sättet att lösa konflikten mellan Fastighets och Almega, och undvika den strejk som facket hotar låta bryta ut på måndag morgon.

Frågan kanske kan låta enkel, men det som står på spel är i grund och botten respekten för industrinormeringen och märkessättningen. Den kommer vi i Almega fortsätta stå upp för, eftersom den tjänat Sverige, näringslivet och medarbetarna väl i 20 år. Vi accepterar en låglönesatsning, men den får inte spräcka märket. Också på det här avtalsområdet måste vi och Fastighets respektera den ordning vi har på svensk arbetsmarknad och det märke på 6,5% på tre år som sattes av industrin i mars.