Seko varslar om strejk mot spår­trafiken

Fackförbundet Seko har varslat Almega Tjänsteförbunden och Spårtrafikbranschen om strejk.

Strejken kommer att slå väldigt hårt mot allmänheten som kommer att drabbas när tågen inte går. Strejken kommer även att slå hårt mot svensk exportindustri som är beroende av godstågen för att kunna exportera sina varor. Grunden till konflikten är att Seko vill ha mer än vad andra fått i årets avtalsrörelse och att de inte vill omfattas av samma fredsplikt som andra fackförbund.

Det är väldigt problematiskt att Seko nu tar till stridsåtgärder för att spräcka det märke som satts av industrin i årets avtalsrörelse, och som är en grundbult i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det är ett agerande som utmanar och i förlängningen underminerar den svenska arbetsmarknadsmodellen. Seko försöker ge sken av att Almega Tjänsteförbunden inte vill medverka till en låglönesatsning, men det är felaktigt.

Läs mer