Medlemsresan fortsätter – idag hos Humana

Idag började dagen med ytterligare ett stopp för Medlemsresan hos ett av Vårdföretagarnas (och därmed även Almegas) medlemsföretag, Humana. Omsorgsföretaget Humana grundades i Örebro 2001 och har sedan dess utvecklats till att bli ett av Nordens största företag inom individ- och familjeomsorg samt personlig assistans. Idag är Humana att betrakta som en viktig samhällsaktör både för sina cirka 16 000 anställda, men framförallt för de tusentals brukare som genom att använda bolagets tjänster får ett bättre liv.

Temat för mitt samtal med Humanas VD och koncernchef Rasmus Nerman och en av deras affärsområdeschefer, Harald Wessman, kretsade kring omsorgssektorns stora utmaningar, och då framförallt de som finns inom personlig assistans. Humana delgav sin bild av vilka konsekvenserna blir av att regeringen de senaste åren inte räknat upp assistansersättningsnivån i takt med den ökningstakt som lönekostnaderna haft. För bolag som ägnar sig åt personlig assistans, där personalomkostnaderna lätt kan uppgå till mer än 90 procent av de totala kostnaderna, så får självklart regeringens underlåtenhet att räkna upp assistansersättningen i samma takt som avtalsrörelserna ökar lönekostnaderna stora konsekvenser.

Rätten till personlig assistans för den som från födseln eller genom händelser i livet hamnat i en situation där man behöver få assistans för att kunna leva ett bra liv är en av de kanske allra mest värdefulla frihetsreformerna vi har i Sverige. Därför är det en självklarhet för oss från Almega och förbunden inom Almega att tydligt peka på att det är hög tid att regeringen lägger om strategi och slutar urholka assistansersättningen genom att inte räkna upp den i den takt som behövs.