LO sticker huvudet i sanden om Arbetsförmedlingen

LO uppmanar i sin slutreplik om Arbetsförmedlingen Almega att ”se verkligheten”. Det är just det Almega gör. Det är just därför vi konstaterar att det finns alla skäl i världen att i grunden reformera arbetsförmedlingen.

LO menar att verkligheten är en annan. Att man måste se och värdera Arbetsförmedlingens ”enträgna arbete för att få bland annat nyanlända i arbete”. Tyvärr räcker inte enbart enträgenhet när myndigheten saknar så väl effektivitet som förtroende hos de som i slutet ska anställa, alltså företagen. I en lång rad mätningar – under en lång serie av år – visar det sig att företagen inte har förtroende för Arbetsförmedlingen. Det är ett mönster som även syns i Almegas Företagarpanel för tjänstesektorn (Kantar SIFO) som görs i samarbete med Svenskt Näringsliv.

Bara 12 procent av de tillfrågade företagen har ganska eller mycket högt förtroende för Arbetsförmedlingen. Det innebär alltså att nästan 9 av 10 företag i tjänstesektorn inte ser den verklighet som LO försöker måla upp. Då spelar det mindre roll om Arbetsförmedlingens arbete är enträget, eftersom det uppenbarligen inte är uppskattat hos jobbskaparna.

Det LO gör är att sticka huvudet i sanden och låtsas att Arbetsförmedlingen fungerar bra bara för att man önskar att det vore på det sättet. Ett uppenbart problem är att önsketänkande inte kommer ordna upp matchningsproblematiken och myndighetens låga effektivitet.

Almega vill inte lägga ner Arbetsförmedlingen. Däremot krävs en omfattande reformering och renovering. Därför vore det i allra högsta grad önskvärt att privata matchningsaktörer tillåts komplettera och utveckla Arbetsförmedlingens verksamhet, som idag präglas av bristande resultat.

Här kan du läsa mer om Almegas förslag för en effektivare Arbetsförmedling.