Fortsatta förhandlingar för att undvika strejk på Järnvägsinfrastrukturområdet

Sent igår eftermiddag slöts ett nytt kollektivavtal mellan Almega Tjänsteförbunden och fackförbundet Seko för avtalsområdet Spårtrafik. Men strejkhotet mot person- och godstrafiken är inte helt borta med det. Seko har också varslat om strejk på avtalsområde Järnvägsinfrastruktur, som om den bryter ut på onsdag skulle kunna få stora konsekvenser för många tågresenärer, eftersom driftsstörningar inom järnvägen riskerar att inte kunna åtgärdas. Med gårdagens överenskommelse med Seko i färskt minne lägger vi inom Almega Tjänsteförbunden nu vårt fokus på att hitta bra och konstruktiva lösningar så att vi innan dess kan teckna ett nytt kollektivavtal med Seko också på avtalsområde Järnvägsinfrastruktur.

Konflikten på Järnvägsinfrastrukturområdet handlar om att Seko i förhandlingarna i praktiken krävt att få vetorätt mot in- och uthyrning på avtalsområdet, vilket i praktiken skulle ge facket ett veto mot vissa företags möjligheter att över huvud taget bedriva verksamhet på avtalsområdet. Från Almega Tjänsteförbundens sida har vi i förhandlingarna varit tydliga med att vi aldrig kommer acceptera att Seko får makten att bestämma det.

Däremot är vår inställning, liksom på alla andra avtalsområden, att vi är beredda att diskutera mycket för att kunna sluta ett nytt bra kollektivavtal för branschen, men det måste hålla sig inom märkets 6,5% på tre år. Jag utgår från att Seko har samma inriktning så att vi gemensamt kan undvika den allvarliga strejk som de varslat om mot branschen, som annars bryter ut onsdagen 17 maj klockan 12.00 och som trappas upp måndagen den 22:a maj.