Det gränslösa arbetet

Almegas tredje Omvärldsklubb tog sig an frågan om det gränslösa arbetet och vilka krav det ställer på chefer och medarbetare. I panelen fanns Martin Linder, förbundsordförande Unionen, Åsa Jamal, kommunikations- och HR-direktör Bonnier Broadcasting, Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin Uppsala Universitet samt Almegas VD Anna-Karin Hatt.

Panelen hittade flera gemensamma utgångspunkter under ledning av moderator Cecilia Garme. Ord som livspussel, flexibilitet, dialog och självledarskap återkom.

Eva Vingård sade att tanken på ett strikt regelverk som lösning på problemen med stress i arbetslivet inte leder någon vart. Att stänga ner mailkonton och dataservrar vissa tider skapar snarast stress och irritation bland medarbetare. Enligt professor Vingård är nyckeln att göra egna medvetna val och säga nej ibland. Människor i olika livssituationer gör olika val, småbarnsföräldern har inte samma prioriteringar som den nyutexaminerade akademikern.

Martin Linder höll med om att individen har ett eget ansvar, och menade att dialogen mellan chef och medarbetare måste ske på bådas villkor. Men han ansåg att i botten måste finnas ett tydligt regelverk för medarbetarna att förhålla sig till.

Men det är inte alltid chefen som ställer kraven. Kunder och kolleger ställer outtalade krav på tillgänglighet och närvaro, därför är transparens viktigt. Anna-Karin Hatt menade att det årliga medarbetarsamtalet inte räcker i dagens arbetsliv, dialogen måste pågå löpande.

Åsa Jamal tog upp begreppet självledarskap, som också hade hörts från publiken under diskussionerna vid de runda borden. Genom att ta ledarskapet för sina egna behov och sin egen arbetssituation skapar var och en bättre förutsättningar för sin egen situation.

Anna-Karin Hatt påpekade vikten av närheten till chefen och att kunna påverka sin egen arbetssituation. Inom den offentliga vården är ohälso- och sjukskrivningstalen betydligt lägre hos de privata utförarna än hos de offentligt styrda. Forskning visar att de privata utförarnas mindre organisationer ger bättre möjligheter att påverka den egna arbetssituationen för ett sunt arbetsliv.

Liksom tidigare tillfällen var Almegas mediepartner för Omvärldsklubben Dagens Opinion på plats. Läs intervjuer med deltagare.

 

Om Omvärldsklubben

Vi står inför avtalsrörelsen 2017 och vi på Almega kommer förhandla ungefär 140 kollektivavtal under våren. Det kommer bli en intensiv vår med mycket arbete. Vi vill därför skapa en oas där vi får tid att reflektera över olika frågeställningar på ett mer djuplodande sätt. Vi vill skapa en oas där man kan stanna upp och reflektera – Och det är just den oasen Omvärldsklubben är.

Unde våren kommer Almega arrangera totalt tre omvärldsklubbar – 21 mars, 19 april samt den 16 maj. Vi kommer också hålla till i Almedalen.

Vill du vara med kontakta pressjour@almega.se