Almega Samhall­förbundet har tecknat ett nytt kollektivavtal på märket

​Almega Samhallförbundet har tecknat ett nytt treårigt kollektivavtal på märket med motparterna på tjänstemannaavtalen (Unionen, Ledarna, Akademikerförbunden)

Almega Samhallförbundet har tecknat ett nytt treårigt kollektivavtal med motparterna på tjänstemannaavtalen (Unionen, Ledarna, Akademikerförbunden) med följande innehåll:

Löneökningar (Unionen och Akademikerförbunden)

2017: 2,0 % (+ 0,2 % avsätts till Flexpension fr 1/11-17)
2018: 1,8 % (+ 0,2 % avsätts till Flexpension fr 1/4-2018)
2019: 2,3 % (ingen avsättning till Flexpension)

Ledarnas löneavtal är fortsatt avtal utan centralt fastställda siffror för samtliga avtalsår (avsättning till Flexpension görs enligt ovan).

Det totala avtalsvärdet följer märket på 6,5 procent som etablerats i årets avtalsrörelse.