Västra Götaland

Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget ett vinstförbud för många av de företag som idag verkar inom vård, skola och omsorg. Revisionsbolaget PWC konstaterade i en analys att cirka 80 procent av välfärdsföretagen skulle tillåtas att få en rörelsemarginal på högst två procent om förslaget genomfördes. PWC konstaterar att en så låg marginal ”som regel är otillräcklig i välfärdsbranschen för att driva en ekonomiskt sund och stabil verksamhet”.

" Antalet läkarbesök samt övriga sjukvårdsbesök inom den privata vården uppgår till knappt 3 miljoner"

 

Om de privata utförarna skulle försvinna från marknaden skulle både ett stort antal anställda och brukare i Sverige drabbas. Idag arbetar över 150 000 personer i företag som utför välfärdstjänster för kommuner och landsting.1 Samtidigt har över 300 000 elever inom för-, grund- och gymnasieskola valt privata alternativ. Det finns idag knappt 500 privata vårdcentraler och 58 000 äldre har antingen sitt boende eller sin hemtjänst hos privata utförare. I denna faktasammanställning har vi kartlagt betydelsen av de privata alternativen i Västra Götalands län.

Ett stort antal privata utförare i Västra Götalands län komma att påverkas av en eventuell vinstbegränsning. I dessa företag och stiftelser arbetar idag drygt 15 000 personer med tjänster som finansieras av kommuner och landsting. Till det kommer ett antal 1000 personer som arbetar med personlig assistans. Över 45 000 elever inom för-, grund- och gymnasieskola i Västra Götaland har valt friskolor som nu kan tvingas lägga ned sina verksamheter. Även de drygt 3 000 äldre som har sitt boende eller sin hemtjänst från privata alternativ kan tvingas bort från den omsorg de valt. Detsamma gäller de 861 personer som får sin personliga assistans från privata alternativ. Och slutligen kan många av länets invånare behöva byta bort den vårdcentral de från början har valt. Antalet läkarbesök samt övriga sjukvårdsbesök inom den privata vården uppgår till knappt 3 miljoner. 

Läs hela rapporten