Tjänste­företagen säger sin mening

Almega synliggör tjänsteföretagens utmaningar och möjligheter. För att beskriva den verklighet som råder inom tjänstesektorn frågar vi Almegas Företagarpanel vad tjänsteföretagen tycker i aktuella arbetsmarknads- och företagarfrågor. Almegas Företagarpanel för tjänstesektorn är en digital panel i samarbete med Svenskt Näringsliv. Undersökningarna genomförs av Kantar Sifo.

Almegas Företagarpanel mar 2017 vinst.jpg

Tycker du att det är bra eller dåligt att staten reglerar vinstnivåer i företag?

77 procent av de tillfrågade företagen tycker att det är dåligt att staten reglerar företags vinstnivåer. Läs rapporten

Förtroende för Arbetsförmedlingen.jpg

Vilket förtroende har du för Arbetsförmedlingen?

Bara 12 procent av de tillfrågade företagen har ganska eller mycket högt förtroende för Arbetsförmedlingen. Läs rapporten

Dagens Industri rapporterar 2017-03-15: Tjänsteföretagen tror inte på Arbetsförmedlingen