Örebro

Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget ett vinstförbud för många av de företag som idag verkar inom vård, skola och omsorg. Revisionsbolaget PWC konstaterade i en analys att cirka 80 procent av välfärdsföretagen skulle tillåtas att få en rörelsemarginal på högst två procent om förslaget genomfördes. PWC konstaterar att en så låg marginal ”som regel är otillräcklig i välfärdsbranschen för att driva en ekonomiskt sund och stabil verksamhet”.

"Antal läkarbesök samt övriga sjukvårdsbesök i Örebro län inom den privata vården uppgår till cirka 270 000."

 

Ett stort antal privata utförare i Örebro län komma att påverkas av en eventuell vinstbegränsning.

I dessa företag och stiftelser arbetar idag cirka 2 100 personer med tjänster som finansieras av kommuner och landsting. Till det kommer ytterligare ett antal personer som arbetar med personlig assistans.

Över 6 700 elever inom för-, grund- och gymnasieskola i länet har valt friskolor som nu kan tvingas lägga ned sina verksamheter. Även drygt 400 äldre som har sitt boende eller sin hemtjänst från privata alternativ kan tvingas bort från den omsorg de valt. Detsamma gäller de 174 personer som får sin personliga assistans från privata alternativ. Och slutligen kan många av länets invånare behöva byta bort den vårdcentral de från början har valt. Antal läkarbesök samt övriga sjukvårdsbesök i Örebro län inom den privata vården uppgår till cirka 270 000.

Läs hela rapporten