Omvärlds­klubben: diskussion på hög nivå om framtidens kollektivavtal

En diger blandning av arbetsmarknadsrepresentanter, branschkännare, professorer och representanter från medlemsföretagen i förbunden inom Almega samlades i onsdags morse för den andra omgången av Almegas Omvärldsklubb. Under några pigga och innehållsrika morgontimmar diskuterade vi hur framtidens kollektivavtal behöver se ut, och vad som krävs för kollektivavtalen ska vara attraktiva för både tjänsteföretagen och deras medarbetare framöver.

I gamla Arkitekthögskolans lokaler i Stockholm – som nu går under benämningen A-house  – dukade vi upp  frukost för ett samtal runt borden om framtidens kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden. Ett femtiotal inbjudna gäster diskuterade den moderna tjänstesektorns roll i den svenska ekonomin. I panelen fanns Lars Calmfors, professor i nationalekonomi, Vasakronans HR-chef Cecilia Söderström och Dagens Industris ledarskribent Lotta Engzell-Larsson och jag själv. Diskussionen leddes av journalisten Cecilia Garme.

Det övergripande syftet med diskussionen var att lyfta knäckfrågan hur våra kollektivavtal måste utvecklas för att passa det moderna näringslivet. Att många nya företag inom t.ex. IT och fintech idag väljer bort att teckna kollektivavtal visar att vi behöver få på plats moderna avtal som gör det möjligt att arbeta mer flexibelt för tjänsteföretagen. Kanske behöver vi framöver göra det möjligt för företag att gradvis ansluta sig till den kollektivavtalsmodellen? Det var några av många tankar som lyftes under Omvärldsklubbens diskussioner.

Särskilt intressant var det att lyssna in våra fackliga motparters tankar kring kollektivavtalen idag och framöver. Flera av dem lyfte att många kollektivavtal redan idag rymmer möjlighet att komma överens om det man behöver komma överens om lokalt, t.ex. om avtalsturlistor i tider av arbetsbrist för att göra det möjligt för företagen att behålla rätt kompetens. Men arr vi som parter – både fack och arbetsgivare – måste se till så att företagen och fackklubbarna verkligen använder de möjligheterna, helt i linje med den Guidelinje för upprättande avtalsturlistor som förbunden inom Almega kom överens om i överenskommelsen om flexpension med Unionen och Sveriges Ingenjörer tidigare i år.

En annan deltagare föreslog att vi, arbetsgivarna, tillsammans med våra fackliga motparter borde göra gemensamma besök ute bland tjänsteföretagen för att tillsammans möta både företagen och medarbetarna och lyssna in deras utmaningar och behov. En idé så god som någon, som vi kanske får anledning att återkomma till när förbunden inom Almega tillsammans med Unionen, Akademikerna och Ledarna framöver ska ägna oss åt ett långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete (också det endel av flexpensionsöverenskommelsepaketet tidigare i år).

Är nyfiken och vill veta mer om  Omvärldsklubben kan du göra det här.