Marginalskatterna skadar Sverige

Med vårbudgeten fortsätter regeringen in på den skadliga vägen med höga marginalskatter.

Redan nu driver den statliga inkomstskatten på en utveckling där många anser att extra semester är mer attraktivt än högre lön. De mesta förvinner helt enkelt till skatt.

Almega har i rapporten ”Marginalskatter och Sveriges konkurrenskraft” visat att 2800 heltidstjänster bland läkare faller bort på grund av höga marginalskatter. Den visar att höga marginalskatetter faktiskt ger mindre välfärd. Samma bortfall i arbetade timmar gäller troligen även för andra yrkesgrupper där många tvingas betala statlig inkomstskatt.

Andra skador som de höga marginalskatterna är skyldiga till, är svårigheter för svenska företag att rekrytera duktiga medarbetare från andra länder. Samt att driva upp det generella kostnadsläget för svenska företag, vilket skapar nackdelar i den internationella konkurrensen.

För Sverige skulle det vara bra med avsevärt lägre marginalskatter som helhet. Med vårbudgeten går nu Regeringen motsatt väg.