Kritik mot skrivelse om att reglera vinster

​Socialdemokraternas partistyrelse har i dag ställt sig bakom ”ett regelverk som sätter stopp för vinstjakt”. Almegas näringspolitiska chef, Ulf Lindberg, är skarpt kritisk och får stöd av 77 procent av företagen som tillfrågats i en ny undersökning.

Socialdemokraternas partistyrelse har i dag ställt sig bakom ”ett regelverk som sätter stopp för vinstjakt”.

Almegas näringspolitiska chef, Ulf Lindberg, är skarpt kritisk och får stöd av 77 procent av företagen som tillfrågats i en ny undersökning.


Den skrivelse som partistyrelsen ställt sig bakom lyder:

”Det behövs ett regelverk som sätter stopp för vinstjakt i skola, vård och omsorg.”

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, menar att beslutet är negativt för så väl välfärdens kvalitet som individernas valfrihet.

– Det är för välfärden beklagligt att man fattat ett beslut som i praktiken innebär att man tar över Vänsterpartiets välfärdspopulistiska retorik. Tyvärr misstänkliggör man nu många tusentals seriösa företagare som ger Sverige högkvalitativ välfärd till ett lägre pris än vad det offentliga kan erbjuda. Det är också ett ställningstagande mot mångfald och individens möjlighet att välja och välja bort välfärdsutförare, säger Ulf Lindberg.

– Ska man försöka se någon ljuspunkt i beskedet så är formuleringen i alla fall inte skriven på ett sådant sätt att kongressen binder partiet till den dåliga utredningen som Ilmar Reepalu föreslagit, utan exakt modell håller man öppet för, säger Ulf Lindberg.

Samtidigt visar en helt ny undersökning som Almegas företagarpanel – som utförs i samarbete med Svensk Näringsliv med hjälp av Kantar Sifo – att medlemsföretag i tjänstesektorn är skarpt kritiska till vinstreglering.

77 procent av de tillfrågade anser att det är dåligt att staten reglerar företags vinstnivåer.

Rapporten i sin helhet bifogas som PDF.

– Att staten ska in och reglera vinstnivåer och därmed påverka hur privata företag drivs har alldeles uppenbart ett väldigt svagt stöd från våra medlemsföretag i alla våra 60 tjänstebranscher, även om förslaget avgränsar sig till välfärdsföretagande, säger Almegas näringspolitiska chef Ulf Lindberg.

– Vi vet ju att många företagare ser med oro på hur regeringen hanterar frågan om välfärdsföretagande. Att även företag som själva inte driver välfärdsverksamhet är negativa till att reglera vinstnivåer är logiskt, då de allra flesta är medvetna att om man öppnar dörren för ingrepp i privat företagande så kan det snabbt omfatta många fler sektorer, säger Ulf Lindberg.