Förskola i buss underlättar integrationen

Varje dag mellan 9 och 15 åker bussen med förväntansfulla förskolebarn mot nya spännande mål. Just den här bussen hör till Helianthus förskola Diamanten i Vårby gård där barnen kommer från många olika kulturer.

Stockholmsförorten Vårby Gård är mångkulturell och barnen på Helianthus förskola Diamanten pratar flera olika språk. Även personalen har en stor språkbredd och tillsammans behärskar de svenska, turkiska, georgiska, ryska, engelska, kurdiska, azerbajdzjanska, polska och tigrinja.  

Den svenska förskolan har en annan inriktning än förskolor i många andra länder. Här finns en läroplan och pedagogernas arbete utöver omsorg är att utbilda barnen.

– Det finns kulturkrockar. Många föräldrar förstår inte från början vad en förskola innebär och att det inte handlar om barnpassning. Även om vi erbjuder tolk kan det vara svårt, säger Karin Mujica.

Föräldrarna pratar ofta inte så bra svenska och känner inte till hur det svenska samhället fungerar. Det innebär att barnen pratar sitt modersmål när de inte är i förskolan, och att det kan ta emot för dem att prata svenska. På Helianthus Diamanten finns en språkplan för varje barn.

– Föräldrarna vill så gärna att barnen ska lära sig svenska och några tycker att de inte ska prata något annan än svenska på förskolan. Men det kan vara en trygghet för barnen att veta att pedagogerna kan prata barnets modersmål om det behövs, säger förskolechef Christina Eliasson.

Helianthus1.jpg

När förskolan blev digital fanns det ett motstånd bland föräldrarna. Nu tycker många att det är mycket bättre.
– De föräldrar som är aktiva digitalt vill nu ha ett eget föräldramöte så att de kan hjälpa de andra. Det är mycket positivt att föräldrarna har blivit en resurs, säger Eva Meyer Orsén och Christina Eliasson.

  

Knytkalaset som samlande punkt

Många av föräldrarna är arbetslösa och har inte så mycket kontakt med svenskar och det svenska samhället. Det innebär att det är barnen som kommer hem och lär föräldrarna om sådant som återvinning, miljöhänsyn och naturen. Ett exempel på hur tryggheten för både barn och föräldrar blir bättre är ”Hitta vilse”. Det är ett samarbete med Civilförsvarsförbundet där barnen lär sig vad de ska göra för att klara sig när de går vilse och att öka chansen att bli hittade välbehållna.  

En gång om året är det stor fest på förskolan för barnen, deras föräldrar och släktingar. Och det är inte bara de som hör till förskolan nu, festen samlar även de barn med familjer och släktingar som har gått på förskolan tidigare. Det är en mycket populär fest och alla hjälps åt att ta med sig mat och godsaker till knytkalaset. Våren 2017 blir det extra festligt för då firar man 10-årsjubileum.

Jenny Jacobsson har vuxit upp och alltid bott i den här sortens miljö som hon nu arbetar i. Hon uppskattar särskilt att personalen har mycket stöd i varandra och att man månar om varandra.

– Det är jätteviktigt att det fungerar med kollegerna, vi är ju mer här på jobbet än hemma. När jag kom hit blev jag förvånad över att de ville att jag skulle ringa på kvällen om jag var sjuk, säger hon.

Karin Mujica som är barnskötare tycker att det är stor skillnad att jobba i ett sådant här område.

– Jag är latino och jag är en kramare. Det är inga problem med barnen, men jag lär mig av föräldrarna och har med tiden förstått att jag måste anpassa mitt sydamerikanska sätt och till exempel inte röra vid de vuxna, säger hon.  

Diamantens busschaufför Serife Bezgin är också barnskötare. Hon utbildade sig till busschaufför 2006 och konstaterar också att man lär sig av att arbeta i Vårby gård.

– Som pedagog i en mångkulturell förskola måste man ha vidsyn, vara överseende och öppen för olika beteenden. Vad som är normalt för någon kan uppfattas som underligt för någon annan, säger Serife Bezgin.

Helianthus2.jpg
Nallen Quintus är en viktig figur. Med hjälp av honom blir det lättare att ta upp besvärliga saker som händer i barngruppen. När det har varit bråk till exempel är det lättare att prata om hur Quintus skulle reagera än att prata om den verkliga situationen. På bilden: Jenny Jacobson, Karin Mujica och Serife Bezgin.

 

Bussen bryter isoleringen

De flesta barnen är hela tiden i närområdet och kommer aldrig utanför Vårby gård. Detta ändrades när förskolan Diamanten 2014 började ha en av avdelningarna på buss.

Pedagogerna berättar att det blev lite panik hos föräldrarna när de skulle börja med den mobila förskolan 2014. Men efter ett föräldramöte där busschauffören berättade hur det går till och hur noga man arbetar med säkerheten vände det. Dessutom erbjöds föräldrarna att åka med i bussen. Nu vill alla att deras  barn ska vara med i bussen.

Bussen åker till samma ställe en gång i veckan så att de kan följa naturens skiftningar under årstiderna. De åker också till museer och då kan de åka tillbaka flera dagar i följd så att barnen verkligen kan se sig mätta.

– Att få vara på bussen är en morot. De barn som får vara där är självständiga och klarar själva att klä på sig och gå på toaletten. Dessutom ska de ha börjat prata svenska så att de inte fastnar i sitt modersmål, säger Karin Mujica.

Vill utmana verkligheten

Christina Eliasson är förskolechef för tre förskolor inom Helianthus. Hon brinner för förskolans möjligheter att skapa utveckling och lärande genom att verksamheten sträcker sig långt utanför skolans lokaler.  

– Vi drivs av viljan att utmana och expandera barnens verklighet och att exponera dem för olika pedagogiska rum, säger hon.

Resorna är inte längre än ungefär en halvtimme för att barnen inte ska bli sittande för länge. De besöker bland annat museer, lekplatser, brand- och polisstationer, naturreservat, ruiner.  Bussen är populär, förut hade Helianthus en buss och nu har de tre bussar i området.

– Barnen lever sig in i olika pedagogiska rum och alla möten blir berikande och utmanande för barnen, säger Eva Meyer Orsén som är kvalitetsutvecklingschef för Helianthus.

Helianthus har sedan  2014 utvecklat och arbetat med ledarskapet i förskolorna. De arbetar i dag helt digitaliserat och har utbyten i nätverk som inkluderar flera förskolor. De arbetar också med ett webbverktyg för dialog, dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.

– Webbverktyget Unikum ger oss möjligheter att publicera bloggar till föräldrarna, skicka viktig information och göra personliga lärloggar till varje barn. Dessutom sker allt kring utvecklingssamtal, från förberedelser till efterarbete på Unikum, säger Eva Meyer Orsén.

Det är inte alla föräldrar som är vana vid att barn är utomhus i såväl sol som regn och snö. Inte heller är det tillåtet att gå ut i skogen i många andra länder.

– Första gången vi lade ut bilder barnens lärloggar som visade att vi lät dem vara ute när det regnade blev det nästan uppror.

Men föräldrarna vänjer sig och har förstått att barnen får lära många nyttiga saker i förskolan, som de i sin tur lär föräldrarna.

/Lotta Oom

Helianthus3.jpg

 

Fakta

Helianthus driver 15 förskolor på fyra orter i Sverige. Det är ett privatägt bolag med 260 anställda och 840 förskolebarn.

Helianthus förskolor bildades 2003 och 2007 startade den första förskolebussen i Vårby Gård i Stockholm. Helianthus har idag sex specialdesignade bussar som är kopplade till sina förskolor samt även sålt över 40 bussar till olika kommuner i Sverige. Helianthus har byggt upp ett omfattande nätverk med aktörer inom mobil förskola och är en drivande kraft inom utvecklingen av det mobila konceptet. Helianthus är engagerade i forskningen av mobil pedagogik som pågår i flera länder, inklusive Sverige. Sedan starten har över 11 000 barn fått möjlighet att vara på en förskolebuss byggd av Helianthus.