För bättre offentliga affärer

Det är alltid givande att få arrangera Upphandlingsdagen och inte minst i år. För tredje året i rad är Almegas Upphandlingsdag genomförs. I år befann vi oss på Münchenbryggeriet i Stockholm och med ett rekord i deltagande cirka 340 personer. Vi hittat vår egen form och uttryck för arrangemanget. Vi vill sätta affären i fokus och då handlar det om att skapa mötena mellan inköpare och leverantörer.

I år hade vi många upphandlande myndigheter som ställde ut. Det gavs möjlighet att boka enskilda samtal med dem. Vi hade snabbintervjuer med upphandlare från scenen och en god möjlighet att välja mellan antingen mingel eller seminarium.

Samtalen från scen handlade om vikten av god dialog, betydelsen av innovationer och hur förfrågningsunderlagen kan bli bättre.

Några av de största upphandlande myndigheterna och de främsta politikerna fanns på plats och blev intervjuade.

Seminarierna var en blandning av tips för att vinna upphandlingar till hur upphandlare ställer sociala krav i praktiken, om funktionsupphandling och om lägsta pris. Arbetsförmedlingens upphandling ”Stöd och matchningstjänster” fick Anbudspriset som varje år delas ut av leverantörer till den offentliga sektorn.

Upphandlingsdagen ska trigga till möten, samtal och erfarenhetsutbyten och det tycker jag att vi lyckades med i år. Inköpare och leverantörer ska kunna lära känna varandra och bygga förtroenden. På samma sätt måste offentlig upphandling i stort utvecklas. Myndigheter och enheter måste bli bättre på att bjuda in till dialog och till förhandling. De måste våga tänka utanför boxen, lämna mallarna hemma och efterfråga funktionen istället för detaljstyrning. För detta behövs modiga föregångare och fler ledare inom offentlig förvaltning som inser att inköp är en viktig strategisk resurs.

Vi vill att Upphandlingsdagen ska vara en mötesplats mellan offentlig sektor och privat näringsliv. Offentliga inköp behöver mer dialog och det vill vi trigga på ett väldigt konkret sätt, det tycker jag vi lyckats med i år.

Läs mer här:

https://www.almega.se/politik-och-ekonomi/nyheter/den-goda-affaren-roster-om-offentlig-upphandling

http://upphandling24.se/innovation-sker-mest-kontrollerat-avtalstiden/

http://www.soi.se/2017/04/06/dialogen-i-fokus-pa-almegas-upphandlingsdag/

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/aktuellt/almegas-upphandlingsdag—en-reflektion/