Vänsterpartiets skattepolitik leder till mindre välfärd

Med höga marginalskatter sågar Vänsterpartiet och regeringen av den gren man sitter på. Resultatet blir mindre välfärd, inte mer.

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt och Ulla Anderssons presenterade igår på SvD skattehöjningar som man har kommit överens med regeringen om. Skattehöjningarna ska främst göras genom att uppräkningen av brytpunkten för den statliga skatten blir lägre. Det innebär att fler personer kommer att få betala statlig inkomstskatt, och inte endast kommunalskatt. Sjöstedt och Andersson motiverar detta genom att den ökade skatten ska gå till mer välfärd och minska de ekonomiska klyftorna i samhället.

CoverRapportMarginalskatter.JPGAlmega har i en nyligen presenterad rapport kunnat visa att höga marginalskatter är fel väg att gå. För det första, så drabbar dessa skatter helt vanliga löntagare. Yrkesgrupper som till exempel lärare, sjuksköterskor och dataprogrammerare betalar redan idag statlig inkomstskatt. Och om Vänsterpartiets politik blir verklighet kommer ännu fler, helt vanliga yrken, att drabbas.

Den andra invändningen är ännu viktigare. Av Almegas rapport framgår det att höga marginalskatter gör att människor väljer att ta ut mer ledighet istället för ekonomisk kompensation. Det lönar sig helt enkelt inte att få ut mer i lön. Det mesta försvinner i skatt.

Det här bortfallet blir särskilt kännbart i grupper där det är svårt att rekrytera personal, vilket inte minst gäller inom vården. Almegas rapport innehåller en beräkning som gäller yrkesgruppen läkare. Om den statliga inkomstskatten försvann, så skulle läkarna i Sverige arbeta motsvarande 2800 heltidstjänster mer per år. Det är ett betydande tillskott, givet att det finns totalt 38 000 läkare i Sverige. Och då har beräkningarna i rapporten ändå utgått från en mycket försiktig uppskattning.

Vänsterpartiets skattepolitik motverkar med andra ord sitt syfte. Den ger mindre välfärd.

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef. Almega

Håkan Eriksson, näringspolitisk expert. Almega