När du misstänker mobbning

Det är viktigt att tidigt uppmärksamma kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Det är du som arbetsgivare som har ansvar för att arbetsmiljön är sund och säker, att kränkande särbehandling och mobbning förebyggs och att drabbade tas om hand.

När man misstänker mobbning behöver man ha en beredskap så att inblandade vet vad som gäller. Det ska finnas rutiner för vem man ska prata med på företaget, den personen behöver veta hur den ska agera och hur den drabbade snabbt kan få hjälp. Rutinerna ska omfatta

  • Vem ska man säga till? Den personen bör ha kunskap och möjlighet att ta emot informationen snabbt.
  • Vem pratar man med om den som kränker är närmaste chefen eller annan som man är beroende av? Det bör finnas alternativ.
  • Vad händer med det jag berättar? Det ska vara klart vilka som får del av informationen och vad som händer.
  • Vilken hjälp finns att få för den som är utsatt? Den kan ges av någon med rätt kompetens från personalavdelningen, företagshälsovård, konsult eller motsvarande. Det är viktigt att det sker snabbt och professionellt.

Mobbning och andra typer av kränkande särbehandling behandlas i Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Stöd i form av utbildningar, böcker och verktyg för att motverka mobbning och kränkande särbehandling kan du hitta hos Prevent. Här är två böcker skrivna för chefer och verksamhetsledare. (Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, det vill säga fack och arbetsgivare tillsammans.)

Boken Undvik mobbning på jobbet visar olika sätt att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att undvika mobbning.

Boken Personkonflikter på arbetsplatsen är skriven för chefer och ger kunskap om hur destruktiva konflikter kan förebyggas men också metoder och verktyg för att hantera konflikter som uppstått.

Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för flera typer av oacceptabelt beteende. Till vardags pratar vi oftare om mobbning, psykiskt våld eller andra former av trakasserier, exempelvis sexuella trakasserier. Mobbning är när någon utsätts för systematiska kränkningar under en längre tid, oavsett anledning.