LO:s förslag om utbildningsjobb – ett steg i rätt riktning

Sveriges generellt sett höga ingångslöner och höga skatter på jobb är två bitar som gör att tröskeln in till arbetsmarknaden i dagsläget är alldeles för hög för många människor. Det ser vi tydligt i tjänstesektorn. Stora delar av tjänstesektorn skriker efter personal och kan man få lönekostnaderna att bättre spegla individens produktivitet så kommer det leda till fler i arbete. Det är positivt och ett viktigt steg i rätt riktning att LO nu för första gången bekräftar att lönekostnaden har en stor betydelse för företagens möjlighet att anställa fler.

Härom dagen la LO ett förslag om en överenskommelse om stärkt etablering med gemensamma åtaganden från arbetsmarknadens parter och staten, där förslaget om Utbildningsjobb är en del. Almega ser positivt på LO:s initiativ och är beredda att förhandla kring LO:s förslag.

Samtidigt är det redan nu uppenbart att förslaget är otillräckligt om man vill lösa de stora de stora utmaningar vi har med alltför långsam integration på arbetsmarknaden, men LO:s signal kan vara ett första viktigt steg på vägen. Men tyvärr berör LO:s förslag inte alls den stora grupp människor som står allra längst från arbetsmarknaden, nämligen de nyanlända som inte ens har en utbildning motsvarande svensk grundskola. Ska de kunna komma in på den svenska arbetsmarknaden kommer det behövas fler enkla service- och tjänstejobb som de kan få och ta. För att komma tillrätta med den problematiken måste vi hitta lösningar som gör det möjligt att skapa fler enkla jobb, vilket LO:s förslag inte gör. Däremot kan LO:s förslag möjligen vara en pusselbit för att göra det möjligt för fler att kunna gå in i existerande jobb och branscher med en utbildningsanställning. Men utöver det krävs också lösningar som skapar nya servicejobb där tröskeln till arbetsmarknaden är låg, för människor som idag står mycket långt från arbetsmarknaden.

Läs mer om förslaget och vad Almega tycker här.