Lågt förtroende för Arbetsförmedlingen

Bara 12 procent av de tillfrågade företagen har ganska eller mycket högt förtroende för Arbetsförmedlingen.

Det visar Almegas företagarpanel för tjänsteföretagen som Kantar Sifo genomfört. Almegas Företagarpanel för tjänstesektorn är en digital panel i samarbete med Svenskt Näringsliv.

Totalt svarade 621 av Almegas medlemsföretag och utfallet visar att 58 procent av de tillfrågade har ett mycket litet eller litet förtroende för Arbetsförmedlingen.

Samtidigt uppgav 28 procent att förtroendet varken är stort eller litet.

Endast 2 procent av de tjänsteföretagen uttalar ett mycket stort förtroende för Arbetsförmedlingen.

Läs rapporten