Lågt förtroende för Arbetsförmedlingen bland tjänste­företagen

En undersökning gjord av Kantar Sifo visar att bara 12 procent av Almegas medlemsföretag har ganska eller mycket högt förtroende för Arbetsförmedlingen.

Foretagarpanel.jpeg

En undersökning gjord av Kantar Sifo visar att bara 12 procent av Almegas medlemsföretag har ganska eller mycket högt förtroende för Arbetsförmedlingen. Det här rapporterade dagens Industri om häromdagen. Undersökningen visar också på att 66 procent av de tillfrågade företagen har gjort mindre än en rekrytering via Arbetsförmedlingen det senaste året.

Läs mer om undersökningen här

Almega har 11.000 medlemsföretag inom ett 60-tal branscher och Almegas medlemsföretag sysselsätter cirka 550.000 personer.

Undersökningen är gjord på uppdrag av Almega och är en digital en digital panel i samarbete med Svenskt Näringsliv.