Almegas tjänsteindikator når konjunkturtopp

​Almegas tjänsteindikator för årets första kvartal pekar på att tjänsteproduktionen under årets första kvartal når toppen av konjunkturen, i nivå med den förra konjunkturtoppen år 2007. Detta sker samtidigt som bristen på arbetskraft når nya rekordnivåer och anställningsbehovet inte fullt ut uppfylls.

Almegas tjänsteindikator för årets första kvartal pekar på att tjänsteproduktionen under årets första kvartal når toppen av konjunkturen, i nivå med den förra konjunkturtoppen år 2007.

Detta sker samtidigt som bristen på arbetskraft når nya rekordnivåer och anställningsbehovet inte fullt ut uppfylls.

– Vi ser exempelvis att personalen arbetar allt mer och det bottnar sannolikt i att det är svårt att rekrytera för att möta behoven, säger Lena Hagman, chefekonom på Almega.


Almegas tjänsteindikator för produktionstillväxt visar nu på ett indexvärde av 103,3 för årets första kvartal. Under föregående konjunkturtopp – år 2007 – noterades 103,5 som högsta indexvärde.

En återkommande fråga är hur tjänsteföretag som nu producerar till nära maximalt resursutnyttjande ändå lyckas öka sin produktion med sina, i dagsläget begränsade produktionsresurser.

– Den kortsiktiga lösningen under föregående år har varit att öka medelarbetstiden för den befintliga personalen. Vi ser att den genomsnittliga arbetstiden ökade med 1,1 procent under år 2016 och då kan man öka produktionen trots stora problem att få in nya resurser i form av rätt kompetens, säger Lena Hagman.

– Den faktiska ökningen av sysselsättningen har i genomsnitt varit betydligt lägre än vad arbetsmarknadsindikatorn har pekat på sedan 2015. Det sker samtidigt som befintlig personal arbetar mer och sammantaget stärker det bilden av att det just nu är svårt att rekrytera personal med den kompetens man söker, säger Lena Hagman.

Företagen inom utbildningsverksamhet sticker specifikt ut i första kvartalets tjänsteindikator. Från att ha legat längst ned på rankinglistan över tillväxttakterna i de olika tjänstebranscherna har branschen seglat upp till toppen av listan, med en tillväxt på hela 12,6 procent i januari.

– Det är en ovanligt stor uppgång, men det är också en fullt logisk ökning då den rekordstora asylinvandring under år 2015 gör att behovet av kursen i Svenska för invandrare är väldigt högt, säger Lena Hagman.