Almegas proposition 2018/2019:1 – En resultatstyrd Arbetsförmedling för stärkt kompetensförsörjning

En resultatstyrd Arbetsförmedling för stärkt kompetensförsörjning. Almega föreslår ett reformpaket för en kostnadseffektiv och fungerande arbetsförmedling.

 

Propositionens huvudsakliga innehåll:

Att Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form förändras. Myndigheten får ansvar för ersättningar, stödbedömningar och resultatuppföljning. Matchningsinsatserna och utbildningarna utförs av externa aktörer. Egenregin och externa utförare konkurrensutsätts på samma villkor, med ersättningsmodeller som ger betalt efter resultat. De sämsta aktörerna förlorar uppdragen, vilket skapar en kontinuerlig kvalitetsutveckling.

  1. Förslag till Riksdagsbeslut

Reformerna innebär i kortet:

…att dagens Arbetsförmedling delas i två. Myndighetsutövning och resultatuppföljning separeras i en central myndighet medan egen regi placeras i en fristående organisation.

…att egen regi, företag och andra aktörer konkurrensutsätts på lika villkor. Verksamheterna omfattas av samma resultatuppföljningssystem och samma resultatersättning.

…att resultatersättningen skärps så att staten enbart betalar för arbetsmarknadsinsatser som ger resultat. Arbetsmarknadsinsatser ska alltid leda till arbete eller studier. Dagens insatser som leder till att deltagaren är inaktiv efter genomförd insats ska läggas ned.

…att arbetssökande själv väljer mellan olika kvalitetssäkrade utförare.

…att staten fortsätter ha ansvaret för all arbetsmarknadspolitik, eftersom behovet av kommunala insatser minskar när skärpta resultatersättningsmodeller gör att den statliga politiken stärks i kvalitet.