Almegas proposition: En resultatstyrd Arbetsförmedling för stärkt kompetensförsörjning

​Almega släpper en egen proposition om Arbetsförmedlingen. Syftet är att reformera för en resultatstyrd Arbetsförmedling för stärkt kompetensförsörjning. – Vi har under en längre tid sett att många tjänsteföretag saknar förtroende för Arbetsförmedlingen och därför tror vi att det är hög tid att omorganisera den, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

Tidigare i veckan visade Almegas Företagarpanel för tjänstesektorn i samarbete med Svenskt Näringsliv att tjänsteföretagen har ett svagt förtroende för Arbetsförmedlingen.

Almega föreslår därför en stor reformering av Arbetsförmedlingen.

– Det vore önskvärt att få mer fokus på resultat, bättre matchning och därmed förbättrad kompetensförsörjning. I dagsläget är det svårt att hitta rätt personal via Arbetsförmedlingen och det skapar problem med uteblivna anställningar hos våra medlemsföretag, säger Ulf Lindberg.

– Bland våra medlemmar finns också många företag som är specialister på att hjälpa människor in på arbetsmarknaden. Här finns en resurs som måste tas tillvara betydligt bättre än idag, säger Ulf Lindberg.

Förslagen presenteras i form av en egen proposition (bifogad som PDF) som föreslår följande riksdagsbeslut:

…att dagens Arbetsförmedling delas i två. Myndighetsutövning och resultatuppföljning separeras i en central myndighet medan egen regi placeras i en fristående organisation.

…att egen regi, företag och andra aktörer konkurrensutsätts på lika villkor. Verksamheterna omfattas av samma resultatuppföljningssystem och samma resultatersättning.

…att resultatersättningen skärps så att staten enbart betalar för arbetsmarknadsinsatser som ger resultat. Arbetsmarknadsinsatser ska alltid leda till arbete eller studier. Dagens insatser som leder till att deltagaren är inaktiv efter genomförd insats ska läggas ned.

…att arbetssökande själv väljer mellan olika kvalitetssäkrade utförare.

…att staten fortsätter ha ansvaret för all arbetsmarknadspolitik, eftersom behovet av kommunala insatser minskar när skärpta resultatersättningsmodeller gör att den statligt finansierade verksamheten blir mer kostnadseffektiv.

 

almegas-proposition