Affärsnytta genom ökad jämställdhet

Andelen kvinnliga chefer inom IT- och telekombranschen har ökat från 28 till 30 procent. Även på vd-nivå ökar andelen kvinnor, från 14 till 15 procent.

Siffrorna presenteras av IT&Telekomföretagen inom ramen för initiativet Womentor, som syftar till att stödja företag i IT- och telekombranschen som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnliga chefer.

Statistiken för år 2016 visar att det fortsatt finns en stor snedfördelning inom sektorn, även om kvinnors representation på chefs- och vd-nivå ökar.

– Många av de företag som deltar i Womentor har en andel kvinnor som ligger långt över snittet i branschen, i vissa fall så bra som 50/50-fördelning, vilket visar att det går att åstadkomma förändring. Det vi ser som den främsta framgångsfaktorn är att ledningen är dedikerad till att skapa förändring, och ger tydliga mål och incitament till sina organisationer att verkställa planer, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen.

Här kan du läsa mer om Womentors arbete för att stärka kvinnors representation inom it- och telekombranschen.

http://womentor.se/

Här kan du läsa mer om statistiken:

https://www.itot.se/om-oss/statistik/statistik-kvinnor-och-man/