Nästa stopp på medlemsresan: Tieto

Jag hade förmånen att få besöka ett av många samhällsviktiga medlemsföretag i IT&Telekomföretagen och Almega, Tieto. Tillsammans med Tieto Sveriges VD Per Johanson och Tieto Sveriges HR-chef Charlotte Levert hade jag ett mycket bra samtal om knivskarp internationell konkurrens, behovet av ökad flexibilitet, modernare kollektivavtal och kampen om kompetensen.

I tisdags 7/2 hade jag förmånen att få göra ytterligare ett spännande stopp på #medlemsresan när jag besökte Tieto, ett av många samhällsviktiga medlemsföretag i IT&Telekomföretagen och Almega. Tietos mål är att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Kännetecknande för dem är att de kombinerar sin mjukvara och tjänster och ett starkt driv kring innovationssamarbeten och ekosystem. I företaget jobbar omkring 14 000 experter, i ungefär 20 länder. Huvudkontoret ligger i Espoo, Finland, men i tisdags gick medlemsresan en betydligt kortare bit i östlig riktning, närmare bestämt till Tietos Sverigekontor på Gärdet i Stockholm.

Tillsammans med Tieto Sveriges VD Per Johanson och Tieto Sveriges HR-chef Charlotte Levert hade jag ett mycket givande samtal. Vi talade bland annat om hur de och hela it-branschen i Sverige och Norden påverkas av den alltmer knivskarpa internationella konkurrensen. Vi pratade om att det är just det som driver fram behovet av ökad flexibilitet i deras kollektivavtal. Och att det är därför som de har höga förväntningar på IT&Telekomföretagens och Almegas förmåga att tillsammans med våra fackliga motparter utveckla och få till stånd modernare kollektivavtal.

Om det var något som blev tydligt hos Tieto så var det att de befinner sig mitt i det jag kallar ”kampen om kompetensen”, eller ”medarbetarens marknad”. Deras avgjort största utmaning idag är att hitta de medarbetare som har den kunskap och kompetens som behövs för att Tieto ska kunna leverera bra i sina allt mer komplexa uppdrag. Enligt Per och Charlotte är det länge sedan de kunde betrakta arbetsmarknaden som en plats där företagen kan välja och vraka. Idag är det precis tvärtom. Ska man kunna förmå rätt medarbetare att välja just dem så krävs det att man är en bra arbetsgivare, som kan erbjuda arbetssätt och arbetsformer som moderna människor vill ha, och som kan möta just den enskildes önskan och behov.

För mig, som tidigare IT-minister, är ju den verksamhet och del av näringslivet som Tieto befinner sig i inget nytt. Men det var slående att Tieto så tydligt sett hur arbetsmarknaden förändrats just till ”medarbetarens marknad”. Och den omställningen påverkar ju och måste få konsekvenser för parterna på arbetsmarknaden, både vi som är arbetsgivarorganisationer och våra fackliga motparter.

Därför var ett av de viktigaste inspelen jag tog med mig från Tieto Pers och Charlottes berättelse om hur deras medarbetare förväntar sig att själva kunna få välja och påverka sin arbets- och livssituation. Det stärker bilden vi på Almega har om att de många välutbildade och kompetenta tjänstemän vi har i våra tjänsteföretag själva vill bort från centrala lösningar i kollektivavtalen, till förmån för företags- och medarbetarnära lösningar där medarbetarna själva kan få större inflytande över lön och villkor.

Men mycket annat hanns också med. En annan oerhört viktig fråga vi berörde var arbetskraftsinvandringsfrågan, där Tieto tillsammans med många andra företag idag tydligt känner av att det är svårt att rekrytera arbetskraft från andra länder, på grund av ett alldeles för krångligt regelverk och oförmånliga villkor. Vilket ju är en fråga som vi från Almegas sida arbetat länge med. Det är för att lösa just detta som vi alldeles nyss presenterade Almegas förslag om att införa en one-stop-shop-lösning för arbetskraftsinvandring, i form av ett expat-center enligt förebild från Nederländerna. En modell som i korthet skulle innebära att myndigheter på nationell och lokal nivå samlas på en och samma plats för att erbjuda råd och stöd åt både arbetsgivare och medarbetare. Samtidigt som man samarbetar för att minska antalet blanketter och formulär att fylla i, och avsätter mer resurser för att främja arbetskraftsinvandringen. Läs gärna mer om just det förslaget här!

Stort tack till Per och Charlotte på Tieto för ännu ett värdefullt stopp på #medlemsresan för mig och Almega!