Multikulturell atmosfär lockar anställda till IT-företag

Var tredje systemutvecklare på Tacton kommer från ett annat land än Sverige och det beror på en enda sak: deras kompetens är nödvändig för företaget.

För fem år sedan började Tactons styrelseordförande Christer Wallberg, som då var vd, arbeta för att locka kompetens från andra länder till företaget. När Muhammad Ali från Pakistan började arbeta som systemutvecklare var han den enda på Tacton från ett annat land. Nu är de snart åtta från Pakistan och andra anställda kommer från bland annat Grekland, Kina, Indien och Schweiz.

– Från att ha varit ensam om att komma från ett annat land är vi i dag ett multikulturellt företag med internationella kunder och vi pratar engelska när vi arbetar, säger Muhammad Ali.

fler anställda från andra länder kommer det att bli. HR-chef Ann Jerreborg berättar att när de rekryterar i dag har många, speciellt inom systemutveckling, rötter i en annan kultur.Ann Jerreborg

– Det är fantastisk kompetens för oss som har kunder över hela världen att ha systemutvecklare från olika länder. Vi får många av dem som söker arbete här också tack vare våra anställdas nätverk.

Vad är det som lockar så mycket i Sverige att man är beredd att flytta långt från sitt hemland?

– Det flera nämner är; närheten till naturen, lugnet och stillheten. Man uppskattar infrastrukturen och det sociala skyddsnätet vi har i Sverige. De som har familj uppskattar speciellt förskola och skola, samt möjligheten till föräldraledighet. Sedan lockar det med ett jobb i ett svenskt företag som är världsledande internationellt där man jobbar i projekt och får lösa komplexa problem i team.

Det finns en stor brist på Systemutvecklare i Sverige och det är många företag som rycker i Tactons anställda och bjuder över löner och förmåner.

– Vi satsar både på att våra medarbetare får växa inom sin nuvarande roll och ger dem möjlighet att söka andra tjänster inom Tacton. Vi har även kontor i Tyskland och USA för dem som vill prova sina vingar utanför Sverige.

Alla pratar engelska på mötena men på lunchrasterna söker man sig gärna till sina landsmän för att kunna slappna av och prata sitt modersmål. Även om det fungerar bra i jobbet med engelska är det ändå viktigt att kunna svenska och därför betalar Tacton en svensklärare som kommer till kontoret en gång i veckan.

Hur fungerar det på ett företag där så många medarbetare pratar så många olika språk och har olika religioner?

– Vi pratar engelska på alla möten och ett av våra vilrum är ett andligt rum. Vi ger också möjlighet att göra om kalendern så att man inte behöver ta ut årets sex halvdagar på fastställda dagar utan kan använda dem som man vill. Många vill ha sin huvudsemester i januari och plockar ut dem som tre heldagar då.

I början fungerade det alldeles utmärkt att några av de anställda tog semester i januari och jobbade på sommaren. Men ju fler som vill ha sin huvudsemester i januari desto knepigare blir det.

– Det är en balansgång mellan vad som är bäst för medarbetaren och vad som är bäst för projektet. Men vi försöker tillgodose de anställdas önskemål så gott det går.

Ann Jerreborg tycker att det mesta löper på bra, det enda som hakar upp sig egentligen är det svenska sättet att arbeta med feedback – både från chef till medarbetare och mellan medarbetare. Medarbetare från vissa kulturer är inte vana med att ge öppen feedback eller att vid en intervju berätta om vad de kan bli bättre på.

– I intervjusammanhang löser jag det med att fråga referenterna. Men det ingår i vårt arbetssätt att ge och ta feedback, därför utbildar vi kring detta och arbetar med att skapa en anda där det är fint att ge feedback.

Muhammad AliMuhammad Ali, Senior System Developer, började studera på KTH 2009 och två år senare sökte han jobb i Tyskland, han fick jobbet, men det visade sig att det innebar en del pappersexercis kring visum och det hela slutade i stället med att han rekryterades till Tacton och stannade i Stockholm.

– I Sverige har man mer fritid än jag är van vid, men vi får mycket gjort på kort tid här. Vi arbetar inte helger såsom i Pakistan. Ibland gör jag det ändå, men jag gillar att jag har valet, säger Muhammad Ali.

Veronique DaarVeronique Daar, supportchef på Tacton, flyttade med sin svenske man från Schweiz till Sverige 1999. Tack vare att hennes modersmål är franska har hon haft ganska lätt för att få jobb och hon har mestadels arbetat inom it-sektorn. Men det var inte alldeles lätt att anpassa sig till den svenska företagskulturen eftersom hon var van vid den franska hierarkin där chefen bestämmer och man gör som chefen säger.

– Det är mitt ansvar att anpassa mig till den svenska kulturen, men det är inte så lätt som utlänning att förstå vad som menas med att "alla får säga vad de tycker". Det var först när jag gick en ledarskapsutbildning med inriktning på coaching som jag förstod hur det fungerar, säger Veronique Daar.

Vad är det som gör att det fungerar med så många nationaliteter på Tacton?

– Det är fortfarande ett litet bolag med familjekänsla och genom att de anställda kan köpa in sig kan de även få ett privat intresse i företaget. Företaget satsar på att vara multikulturellt och det är en stor fördel att det inte finns en stor grupp från ett land utan att vi kommer från många olika länder. Det finns en äkta nyfikenhet och medkänsla och öppenhet för varandra.

 

Fakta

Verksamheten startade som ett forskningsprojekt kring artificiell intelligens 1987 och blev ett företag 1998. Tacton säljer patenterad programvara till tillverkningsindustrin Företaget har 200 anställda och ägs främst av sju grundare men till 15 procent av investeringsbolaget Eterna Invest. Dåvarande vd Christer Wallberg konstaterade tidigt att kompetensen i Sverige inte räckte till och reste 2008 till Indien för att hitta personal i samband med att reglerna för arbetskraftsinvandring ändrades.

2016 tog Frederic Laziou över som vd när Christer Wallberg slutade efter 15 år och blev vice styrelseordförande. Frederic Laziou är fransman, har bott i Sverige i 15 år och även har bott i England och Tyskland och tillbringat mycket tid i USA. 

av Lotta Oom