Almega, Sveriges Ingenjörer och Unionen överens om flexpension i tjänste­företag

​Almega, Sveriges Ingenjörer och Unionen har idag tecknat avtal om flexpension i tjänsteföretag och samtidigt kommit överens om en rad andra avtalsändringar som träder i kraft den första november 2017. Därmed är en långvarig konfliktfråga om flexpension nu undanröjd.

Almega, Sveriges Ingenjörer och Unionen har idag tecknat avtal om flexpension i tjänsteföretag och samtidigt kommit överens om en rad andra avtalsändringar som träder i kraft den första november 2017. Därmed är en långvarig konfliktfråga om flexpension nu undanröjd.

– Det innebär att vi gemensamt lyckats lösa en svår konfliktfråga som under lång tid sett svårlöslig ut. Genom överenskommelsen kommer det bli enklare att anställa och bli anställd, beredskapsreglerna anpassas till ny teknik och parterna har tagit fram en vägledning som ska underlätta att rätt kompetens blir kvar vid neddragning. Vi kommer nu kunna rikta blicken framåt och fortsätta arbetet med att utveckla framtidens avtal. Just att utveckla kollektivavtalen är något våra medlemsföretag har högt upp på önskelistan, säger Anna-Karin Hatt VD Almega

– Äntligen! Nu har även medlemmarna inom Almega flexpension. Det är ett bra avtal för både anställda och arbetsgivare. Detta hade aldrig gått utan den kraft som Unionens medlemmar och förtroendevalda har visat tillsammans för att få flexpension till alla medlemmar, säger Unionens förbundsordförande Martin Linder.

– Den stora vinsten är att pensionsvillkoren för våra ingenjörer i tjänsteföretagen nu förbättras genom förstärkta avsättningar och mer inflytande över hur och när de vill runda av sina arbetsliv. Samtidigt har många andra frågor för både fack och arbetsgivare har besvarats och lösts. Förhandlingarna som har pågått mellan parterna sedan i höstas har lett fram till en lösning som alla står bakom, säger Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörers förbundsordförande.

Bakgrund

Under våren 2016 varslade Unionen och Sveriges Ingenjörer om strejk på flera avtalsområden i Almegas förbund för att få flexpension. Lösningen finns redan på andra delar av den privata arbetsmarknaden och vi har idag enats om en modell för flexpension i tjänsteföretag. Konflikten bröt aldrig ut i och med att Arbetsdomstolen interimistiskt förklarade att en strejk var otillåten. Därmed slöts avtal utan flexpension i avtalsrörelsen 2016. Oenigheten kvarstod dock och under hösten och vintern har parterna arbetat intensivt och förhandlat fram en överenskommelse för att lösa frågan.

Överenskommelsens delar

  • Gemensamt projekt för att utveckla framtidens kollektivavtal
  • Vägen framåt, Steg för steg, En partsgemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist
  • Avsättning till Flexpension i Tjänsteföretag
  • Överenskommelse om möjlighet till deltid i pensioneringssyfte
  • Avräkning av semesterersättning vid uttag av semester vid sammanfallande intjänande- och uttagsår
  • Förändrade regler om anställningsformer
  • Förändrade regler om beredskap
  • Ny förhandlingsordning vid rättstvister

Presskontakt:Sveriges Ingenjörer – Lasse Årling, 070-329 80 08

Unionen – Jennie Zetterström, 0709-18 81 98

Almega – Ingrid Hedenvind Brask, 070-400 35 09